Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B136

(TGAG)- Ngày 03/8/2019, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B136. Tham dự có đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, TS. Hồ Ngọc Trường - Phó Hiệu trưởng, đại diện các phòng, khoa cùng 70 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý hoặc trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý ở các sở ban ngành và doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


Trao quyết định Ban cán sự lớp

Trong thời gian học 9 tháng (học tập trung thứ 7 và chủ nhật), các học viên sẽ được học chương trình gồm: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức lý luận cho người học, củng cố lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.

Tại buổi lễ khai giảng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và lãnh đạo nhà trường đã phát biểu chúc mừng toàn thể 70 học viên, nhắc nhở các học viên cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm, động cơ học tập đúng đắn; cố gắng khắc phục và vượt qua khó khăn trong việc học tập, chấp hành nội quy quy chế, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, tạo mối quan hệ tốt giữa học viên và nhà trường./.

Phương Đông
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091139