Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới khai giảng lớp quản lí nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 21-5-2018, Ban Tổ chức huyện ủy- Phòng Nội vụ- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp quản lí Nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018.

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Bí thư huyện ủy, ông Ngô Hoàng Hiếu- Chủ tịch UBND huyện, Tiến sĩ Hoàn Đình Vĩnh - Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng công chức viên chức Học viện Hành chính quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.
   
TS. Hoàn Đình Vĩnh - Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng công chức viên chức phát biểu

Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên là công chức, viên chức đến từ các, ban ngành huyện xã trên địa bàn huyện, thời gian học tập từ ngày 21/5/2018 đến ngày 15/6/2018. Các học viên được nghiên cứu 16 chuyên đề chính, (về đạo đức công vụ, Nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, giao tiếp...) và 2 Báo cáo chuyên đề: Thực tiễn quản lí hành chính nhà nước tại bộ ngành và địa phương; Thực hiện quản lí nhà nước theo ngành lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam, với tổng số tiết học là 248 tiết. Các nội dung trên do giảng viên từ Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM trực tiếp giảng dạy.
   
Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho cán bộ công chức, viên chức củng cố kiến thức quản lý Nhà nước và làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay./.

Hồ Toàn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079551