Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng, xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị khóa I-2016

(TGAG)- Ngày 23/4/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016 cho 87 học viên là đảng viên thuộc chi, đảng bộ các ban ngành, đoàn thể huyện, giáo viên, Đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã đến dự.
 


Lớp bồi dưỡng, xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị có thời gian thực học là 10 ngày với các học phần gồm: Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ nghĩa tư bản ngày nay, nguồn gốc và vai trò của thế giới quan, xã hội loài người và sự phát triển của xã hội loài người, công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,...

Lớp đào tạo bồi dưỡng, xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị nhằm chuẩn hóa và nâng cao về trình độ nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, để đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị công tác cũng như việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở địa phương trong thời gian tới./.

Tin, ảnh:  Minh Đông
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16133639