Truy cập hiện tại

Đang có 326 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn vừa tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho tất cả cán bộ, đảng viên các ban ngành, đoàn thể huyện.Các đại biểu được nghe một số kết quả mà huyện Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đó thực hiện đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đánh giá, phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Từ những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XII, Huyện ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên với chức năng nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực phụ trách cần xác định tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sáng tạo có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể  để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Tập trung cao độ cho các khâu đột phá là: Huy động mọi nguồn lực, nhất là sự đóng góp của Nhân dân để đầu tư phát triển hạ tầng, phục vụ cho phát triển du lịch, nông nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành giáo dục - đào tạo, kinh tế nông nghiệp, du lịch của huyện.

Đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hoàn thành với 24 lớp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, có khoảng 3.600 đảng viên dự học.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26140373