Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

(TGAG)- Toàn tỉnh An Giang hiện có 11 tôn giáo được công nhận với 508 cơ sở thờ tự hợp pháp và trên 200 cơ sở tín ngưỡng dân gian, gần 1,8 triệu tín đồ và khoảng 4000 chức sắc, chức việc. Tình hình hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, các sinh hoạt tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, hài hòa giữa việc đời việc đạo. Tuy nhiên, trong nội bộ một số tôn giáo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, một số tu sĩ đi nước ngoài với lý do thăm thân, du lịch, chữa bệnh… nhưng thực chất là hoạt động tôn giáo. Một bộ phận chức sắc muốn hoạt động tôn giáo độc lập với sự quản lý Nhà nước, gây khó khăn trong công tác quản lý, đáng chú ý nhất là một số đối tượng đội lốt tôn giáo để thực hiện các hành vi gây rối an ninh, trật tự, vu khống, nhằm chống phá Nhà nước.

Trước tình hình trên, Ban Tôn giáo luôn chủ động tham mưu Lãnh đạo tỉnh tăng cường các hoạt động đối thoại giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến các tổ chức tôn giáo; duy trì gặp mặt các chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức các đoàn đi thăm các tổ chức tôn giáo trong ngày lễ trọng của các tôn giáo, đây là dịp để các tôn giáo phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình qua đó tăng cường tình cảm, gắn kết hơn nữa giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền. Trong năm 2017, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đạt được một số kết quả sau: 

1- Về công tác tuyên truyền: Ban Tôn giáo đã tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh mở 01 lớp cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; phối hợp cùng với UBMTTQVN tỉnh tổ chức lớp triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) cho 113 chức sắc, chức việc trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn phối hợp cùng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh và Ban Đại diện Đạo hội Tứ ân Hiếu nghĩa tổ chức 02 lớp phổ biến pháp luật và công tác hành chính đạo cho chức sắc, chức việc với số lượng là 100 người/lớp. Ngoài ra, còn tham gia báo cáo quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại 20 lớp bồi dưỡng do các ngành, các cấp và tôn giáo tổ chức.

2- Về việc thuyên chuyển, phong chức, phong phẩm, suy cử, bổ nhiệm chức vụ mới cho chức sắc: Ban Tôn giáo xem xét, chấp thuận Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang bổ nhiệm 83 trụ trì cho các tự viện trên địa bàn và tấn phong giáo phẩm cho 49 vị; chấp thuận để Tòa Giám mục Long Xuyên phong chức linh mục cho 02 tu sỹ; chấp thuận Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) bổ nhiệm Mục sư nhiệm chức Nguyễn An Khánh làm Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Long Xuyên, thuyên chuyển hoạt động tôn giáo 2 Mục sư; chấp thuận để Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo bổ nhiệm 07 chức sắc vào Ban Đại diện Hội thánh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Đại diện Hội thánh tỉnh An Giang, về việc cầu phong cầu thăng của 56 chức sắc, chức việc Cao Đài Tây Ninh sau Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm 2017 và chấp thuận Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bổ sung 5 nhân sự vào các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

3- Về đất đai, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự: Trình UBND tỉnh xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 trường hợp thuộc một số tổ chức tôn giáo. Xem xét cấp phép xây dựng sửa chữa, nâng cấp cho 12 cơ sở, trong đó: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 05 cơ sở; Phật giáo Hòa Hảo 02 cơ sở; Công giáo 02 cơ sở; Cao Đài Tây Ninh 01 cơ sở; Hồi giáo 02 cơ sở.

4- Về đại hội, hội nghị: Trong năm, các cấp chính quyền và ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo tổ chức Hội nghị, đại hội nhiệm kỳ như: Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017 của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang; Ban Đại diện Đạo hội Tứ ân Hiếu nghĩa và Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ tỉnh An Giang… Ngoài ra, Ban Tôn giáo cũng chấp thuận cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo cử 01 tín đồ của tham dự hội nghị nữ thanh niên Muslimah tại Campuchia và 02 chức việc tham dự lễ hội Maulid Nabi Muhamad do Bộ Nội vụ Thái Lan tổ chức tại Bangkok.

5- Về việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc tôn giáo: Ban Tôn giáo chấp thuận Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mở 08 lớp đạo sự hành chính Tin học văn phòng trong năm 2017 và tổ chức Hội giảng nâng cao kỹ năng thuyết giảng Giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo; Chấp thuận Tòa Giám mục Long Xuyên tổ chức huấn luyện giáo lý viên hôn nhân trong các giáo xứ thuộc Giáo phận Long Xuyên, khóa bồi dưỡng 05 năm đầu đời Linh mục và khóa chủng sinh dự bị Đại Chủng viện; chấp thuận Đại diện Tin lành Báp tít Việt Nam tại An Giang cử 01 nhân sự đi học Thần học khóa XII niên khóa 2017 - 2020 tại Trường Thần học Báp tít TP. Hồ Chí Minh; chấp thuận Ban Trị sự Tịnh Độ Cư Sĩ mở lớp giáo lý căn bản III, IV, V tại Hưng Phước Tự. Ngoài ra, chấp thuận cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo cử 02 tín đồ Hồi giáo tham dự thi xướng Kinh Qu’ran tại Brunei và giới thiệu tín đồ Hồi giáo An Giang tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài (giao lưu học tập với tổ chức Islam Hồng Kông tại Hồng Kông).

6- Về công tác giải quyết khiếu kiện: Ban Tôn giáo đã giải quyết 10 kiến nghị liên quan đến mâu thuẫn nội bộ tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, tranh chấp đất đai… các vụ việc đã được giải quyết cơ bản dứt điểm góp phần làm cho hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định. Điển hình, đã xem xét và tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn thư của tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương khiếu nại việc giải quyết tranh chấp, phân chia tài sản của đạo. Vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa theo đúng quy định của pháp luật.

Từ những kết quả trên, cho thấy với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành liên quan, các cấp trong hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn, có thể khẳng định rằng công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong năm qua ở tỉnh An Giang tiếp tục được thực hiện tốt, Ban Tôn giáo đã luôn tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước; giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, tín đồ theo pháp luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng tổ chức các chương trình hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tổ chức thành công Đại hội và các cuộc lễ trọng theo đúng kế hoạch đường hướng Hiến chương Giáo hội. Đồng thời, chủ động nắm bắt, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Xuân Lan
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16094432