Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Chính quyền và nhân dân cùng chăm lo xây dựng lực lượng DQTV tỉnh An Giang vững mạnh

(TGAG)- Những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các đề án đề án bảo đảm quốc phòng ở cơ sở. Qua đó sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) nói riêng ngày càng được tăng cường vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền và sự giúp đỡ của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng DQTV hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2014, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện đề án điều chỉnh tổ chức biên chế dân quân thường trực tỉnh An Giang cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện ngân sách địa phương nhằm cải thiện tăng định xuất được hưởng đối với lực lượng Dân quân thường trực. Theo đó đối với xã, thị trấn biên giới là 17 đồng chí (18 xã, thị trấn); xã trọng điểm về quốc phòng an ninh là 12 đồng chí (55 xã, phường, thị trấn), xã còn lại là 09 đồng chí; bảo đảm định suất cho 1.713 đồng chí dân quân thường trực, mỗi định suất bằng 1,5 so với mức lương cơ bản. Hiện có 70% huyện xuất ngân sách cho Dân quân thường trực tiền ăn từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng/người/ngày, UBND cấp xã chi hỗ trợ tiền ăn thêm từ 2.000 đồng - 5.000 đồng/ngày.


Năm qua, các địa phương trong tỉnh đã chi hơn 6,5 tỷ đồng bảo đảm trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng DQTV đúng theo quy định. Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các địa phương còn bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và bảo đảm bảo hiểm y tế cho tất cả các chiến sỹ dân quân thường trực trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2013, tỉnh đã xuất ngân sách địa phương trang bị cho mỗi cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn 2 xe gắn máy, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.


Từ sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân đã tạo điều kiện động viên, cổ vũ cho cán bộ, chiến sỹ DQTV nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện tại, hệ thống tổ chức từng bước được kiện toàn, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn đều phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương càng hiệu quả, tham gia cùng các lực lượng giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nội địa, tạo thuận lợi cho địa phương tập trung phát triển kinh tế, nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh.
Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31407477