Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(TGAG)- Từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân, Đảng bộ tỉnh An Giang đã sớm quan tâm, coi trọng nhiệm vụ chính trị lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), xem đây là lực lượng vũ trang (LLVT) nòng cốt để kết hợp với bộ đội Khu làm nhiệm vụ kềm chân, chốt chặn, đánh phá địch, phục vụ yêu cầu kháng chiến chung của tỉnh và Khu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là từ sau khi có Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng (01/1959), Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV đều khắp trong tỉnh. Đỉnh cao là vào cuối thập niên sáu mươi, sang đầu những năm bảy mươi, lực lượng dân quân đã nòng cốt cùng toàn dân và các đơn vị chủ lực đánh tan chiến lược bình định, tìm diệt của Mỹ - Ngụy. Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên là một trong những địa phương điển hình phong trào này.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới Tây Nam,  lực lượng DQTV cùng với các lực lượng tại chỗ kiên cường bám trụ, chiến đấu dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và tính mạng của Nhân dân. Một số trận đánh tiêu biểu giai đoạn này như: Ngày 05/01/1976, du kích các xã An Nông, An Cư, Xuân Tô, kết hợp với bộ đội địa phương huyện chiến đấu liên tục 4 ngày tiêu hao 1 tiểu đoàn lính Pôn Pốt trên hướng Tịnh Biên. Đêm 30/4/1977, lực lượng du kích xã Vĩnh Nguơn và Vĩnh Hội Đông kiên cường bám trụ, chặn bước tiến của địch, tạo điều kiện cho bộ đội địa phương đánh tiêu diệt và đẩy lùi chúng ra khỏi biên giới. Riêng lực lượng dân quân du kích xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên với 72 trận đánh lớn nhỏ đã giữ vững được địa bàn. Đặc biệt là trận đánh ngày 01/5/1977, sau 2 giờ chiến đấu, ta bắn hơn 2000 quả đạn pháo các loại, địch dùng một tiểu đoàn tràn vào trận địa, lực lượng du kích xã đã mưu trí dũng cảm, kiên cường chống trả, ngăn địch tràn qua biên giới. Kết quả ta đã đẩy lùi một tiểu đoàn địch về bên kia biên giới.

Từ sau khi Luật DQTV ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động làm tham mưu củng cố toàn diện cả về tổ chức và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV. Từ năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011 - 2015”. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, đề án này đã được triển khai tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Đến nay về chất lượng lãnh đạo trong lực lượng DQTV, tỷ lệ đảng viên đạt 19,34%, Đoàn viên đạt 47,93%. Chi bộ quân sự 156/156 xã, phường, thị trấn; 121/156 chi bộ quân sự có cấp ủy. Từ năm 2010, tỉnh đã mở 3 khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Đến nay, hầu hết cán bộ chỉ huy cấp xã, phường, thị trấn đều đạt trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở trở lên.

Về chăm lo cho lực lượng DQTV, ngoài tiêu chuẩn chế độ, chính sách theo quy định chung, Bộ CHQS tỉnh làm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ phụ cấp cho lực lượng dân quân. Theo đó bảo đảm định suất cho lực lượng dân quân thường trực, mỗi đồng chí là 1.725.000đ/tháng. UBND cấp huyện hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực từ 20.000đ - 35.000đ/người/ngày; UBND cấp xã chi hỗ trợ tiền ăn cho mỗi dân quân thường trực từ 2.000đ - 5.000đ/ngày; đồng thời hỗ trợ kinh phí địa phương mua bảo hiểm y tế cho tất cả các chiến sỹ dân quân thường trực trên phạm vi toàn tỉnh. Năm 2013, tỉnh đã xuất ngân sách địa phương trang bị cho mỗi cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn 2 xe gắn máy, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Từ sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự giúp đỡ của Nhân dân đã tạo điều kiện động viên, cổ vũ cho cán bộ, chiến sỹ DQTV nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đều phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi và ghi nhận ý kiến từ lãnh đạo các địa phương, nhất là từ kinh nghiệm của Ban CHQS các huyện, để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân trong thời gian đối với cấp ủy, chỉ huy các xã cần quan tâm những vấn đề sau:

Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân đối với thực hiện Luật DQTV.

Trong khâu tuyển chọn đầu vào, cần chú trọng tuyển những thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ học vấn căn bản và hoàn cảnh kinh tế gia đình tương đối ổn định. Thực tế đã chứng minh, đối với những dân quân có mặt bằng kiến thức văn hóa căn bản và không bị chi phối nhiều vào hoàn cảnh gia đình thì khi tham gia huấn luyện, hoặc làm nhiệm vụ đều đạt hiệu suất, chất lượng cao. Mặt khác, trong số chiến sỹ Dân quân tiêu biểu này sẽ được chọn để tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nòng cốt cho địa phương về sau.

Tích cực tham mưu cho lãnh đạo và chính quyền có biện pháp bảo đảm quyền lợi về chính trị và kinh tế đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Luật DQTV. Đặc biệt khi huy động lực lượng DQTV làm nhiệm vụ nguy hiểm, đối mặt với thử thách khắc nghiệt như khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, huấn luyện tập trung... nên có thêm chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ DQTV an tâm tư tưởng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

VĂN TRANH

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860887