Truy cập hiện tại

Đang có 130 khách và 2 thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Ngành thuế bước vào chặng đường mới

(TGAG)- Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015, mặc dù kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng khó khăn chung vẫn còn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối mặt với tình trạng thiếu vốn, năng lực sản xuất hạn chế, thị trường không ổn định và cạnh tranh gay gắt nên hiệu quả kinh doanh thấp; hai sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp (lúa và cá) không thuận lợi về giá cả, tiêu thụ và xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến không phát sinh thuế, nợ thuế dây dưa, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao; các dự án đầu tư chưa mang lại nguồn thu cho ngân sách.

Mặt khác, thực hiện các giải pháp của Chính phủ tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp với chính sách không thu thuế giá trị gia tăng và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhiều mặt hàng và thu nhập từ lĩnh vực này chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2015 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của địa phương...

Với nỗ lực vươn lên, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã chủ động vượt qua trở ngại để duy trì và phát triển, góp phần cùng ngành Thuế thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán pháp lệnh được giao. Đặc biệt, với phấn đấu của ngành Thuế, đến những ngày cuối cùng của năm 2015 đã thực hiện hoàn thành dự toán thu 5.470 tỷ đồng được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, kết quả này góp phần đáng kể cho ngân sách cân đối nhu cầu chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm của ngành Thuế, việc đổi mới mạnh mẽ trong quản lý thuế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Chính phủ đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Đồng hành cùng người nộp thuế, ngành Thuế đã triển khai kịp thời cho người nộp thuế và nội bộ thực hiện nghiêm túc, thống nhất các chế độ, chính sách về thuế, nhất là nội dung của 05 Luật thuế sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa việc tính thuế, khai thuế, bãi bỏ nhiều thủ tục giấy tờ hành chính, giúp doanh nghiệp cắt giảm được 8 lần khai thuế giá trị gia tăng và 4 lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm... triển khai thành công phương thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế với kết quả đến nay đã có 100% doanh nghiệp áp dụng khai thuế qua mạng, hơn 90% doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử.

Như vậy, với các giải pháp quyết liệt từ năm 2014 đến nay đã mang lại những kết quả quan trọng, tổng thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm được 420 giờ, hiện còn 121,5 giờ/năm, tương đồng với các nước trong khu vực ASEAN.

Công tác quản lý thuế, từ phương pháp chỉ đạo điều hành đến biện pháp quản lý được đổi mới khá toàn diện. Hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế được đa dạng hóa về hình thức, toàn ngành đã tổ chức 74 hội nghị đối thoại với 7.516 doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Tổ chức tuyên dương kịp thời thành tích của 255 doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2014. Thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và phối hợp các ngành thực hiện một cửa liên thông đã giải quyết nhanh chóng hơn 42.300 lượt thủ tục hành chính cho người dân. Trang thông tin điện tử của Cục Thuế trở thành cầu nối thiết thực trong quan hệ trao đổi thông tin và tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, hiện nay đã có bình quân hơn 5.400 lượt người nộp thuế truy cập/ngày.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tuy không tăng nhiều về số cuộc nhưng kết quả phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thuế. Công tác quản lý nợ đạt được những kết quả mới bằng việc phân loại nợ và có giải pháp xử lý phù hợp từng khoản nợ, đối tượng nợ, áp dụng có hiệu quả hình thức cưỡng chế bằng việc đình chỉ sử dụng hóa đơn... 

Với những giải pháp đổi mới quản lý thuế đã tạo môi trường thực thi pháp luật thuế ngày càng thông thoáng, công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn, đúng mục tiêu hành động mà ngành Thuế quyết tâm thực hiện theo chiến lược cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2020. 

Bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động và chương trình cải cách thủ tục hành chính về thuế bằng những giải pháp đi sâu vào chất lượng và hiệu quả, cụ thể như: Tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách địa phương; duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo chống thất thu của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác chống gian lận thuế và thu hồi các khoản nợ đọng thuế.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp, chính sách khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại với người nộp thuế để kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống. Tích cực nghiên cứu, đề xuất cấp trên hoàn thiện chính sách thuế và đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế. Triển khai thực hiện nhất quán chính sách, quy trình, quy chế nghiệp vụ quản lý thuế. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp hiện đại hóa việc khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm có 100% doanh nghiệp áp dụng nộp thuế điện tử.

Tăng cường quản lý nội bộ, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, công chức Thuế trong mỗi vị trí công tác, tạo bước chuyển biến mới về kỷ cương, kỷ luật của ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới.

Năm 2016 đã khởi động, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự phấn đấu nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi mới, cao hơn.

NGUYỄN HỒNG SĨ
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132971