Truy cập hiện tại

Đang có 353 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu: Sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016

(TGAG)- Năm 2016, thị xã Tân Châu được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ với số lượng 155 thanh niên. Trong đó, giao cho đơn vị Công an là 40 thanh niên, Sư đoàn BB 330 là 50 thanh niên, Lữ đoàn 950 là 20 thanh niên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang là 45 thanh niên.

Dự kiến thời gian giao nhận quân sẽ được tiến hành đồng loạt vào ngày 26/02/2016. Đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐ NVQS) thị xã và 14 xã - phường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn, Chỉ huy trưởng BCH QS thị xã - Phó Chủ tịch thường trực HĐ NVQS thị xã về vấn đề này.

- PV: Thưa đồng chí, đến thời điểm hiện nay, HĐ NVQS thị xã Tân Châu nói chung và các xã - phường nói riêng đã có những bước chuẩn bị như thế nào về công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016 ?

- Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn: Đây là nhiệm vụ chính trị, cũng là chỉ tiêu được HĐ NVQS tỉnh giao cho HĐ NVQS thị xã Tân Châu năm 2016. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, mọi bước chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được HĐ NVQS thị xã nói chung và các xã – phường nói riêng chuẩn bị khá chu đáo. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của HĐ NVQS thị xã được xây dựng đầy đủ, đồng thời đã triển khai kịp thời cho các cơ quan, ban, ngành cấp thị xã, cũng như các xã, phường tổ chức thực hiện. Đối với thực lực thanh niên nhập ngũ so với chỉ tiêu đến điểm này khá an tâm, số thanh niên tình nguyện thì đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Đã phát lệnh nhập ngũ xong vào 2 ngày (ngày 03 và 04/2/2016). Nhìn chung, tư tưởng thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, HĐ NVQS thị xã đã triển các khai kế hoạch, tổ chức lễ giao nhận quân, các cơ quan, ban, ngành và các xã – phường đang tập trung chuẩn bị công việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch giao nhận quân đúng thời gian quy định.

- PV: Đồng chí đánh giá về chất lượng của thanh niên trúng tuyển năm nay như thế nào?

- Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn:
Chất lượng thanh niên trúng tuyển hiện nay, so với năm 2015 thì có nâng lên. Về số thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề đạt 18,26% so với tổng số thanh niên nhập ngũ năm 2016 cao hơn. Về trình độ học vấn có 50% đã tốt nghiệp THPT. Có sức khỏe loại 1 là 1,7%, sức khỏe loại 2 là 16,52%, sức khỏe loại 3 là 81,78%, trong đó có 100% thanh niên nhận lệnh đã tiến hành hăng hái, tình nguyện lên đường thi hành NVQS năm 2016.

- PV: Vậy so với những năm trước, thì công tác tuyển quân năm nay có gì mới, đặc biệt là theo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Thì xin đồng chí cho biết những điểm mới quy định trong Luật ? thưa đồng chí?


- Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn:
Thực hiện Luật NVQS mới (sửa đổi) năm 2015, thì có những cái so với Luật NVQS số 78 thì có 9 chương, 62 điều (giảm 2 chương, 9 điều so với luật cũ). Một số điểm mới trong Luật NVQS số 78, thứ nhất là thời gian phục vụ tại ngũ hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 so với luật củ là 18 tháng. Thứ hai, hàng năm giao quân 2 lần, nhưng năm nay giao quân chỉ có 1 lần trên địa bàn của toàn tỉnh. Thứ ba, tuổi đời lấy từ 18 đến 27 tuổi, riêng tuổi đời từ 18 đến 23, thì năm nay lấy đến 27 tuổi, riêng đối với 24 – 27 tuổi thì lấy có trình độ Cao đẳng, Đại học thì lấy hết 27 tuổi. Thứ tư, thành viên HĐ NVQS các cấp từ cấp xã, cấp huyện có thay đổi so với luật cũ. Về nhiệm vụ của từng cấp, của HĐ NVQS thì nó có thay đổi, quy định rỏ ràng hơn; riêng Luật mới thì không đề cặp đến quân nhân chuyên nghiệp, cho nên đối với Luật NVQS mới sửa đổi bổ sung, thì nói đến nghĩa vụ đối với Công an Nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp được tách riêng và nâng thành Luật quân nhân chuyên nghiệp riêng. Về chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được tăng thêm và được quy định rõ ràng hơn so với luật cũ; điều kiện xét tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ có thay đổi (thêm và bớt ra).

- PV: Khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thị xã chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa đồng chí?

- Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn: Về thuận lợi, độ tuổi thanh niên thi hành NVQS được nâng lên, số lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS quản lý cao hơn so với những năm trước đây. Thứ hai, số lượng thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tình nguyện thi hành NVQS năm 2016 cao hơn những năm trước (cụ thể năm 2016 này có 21 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên tình nguyện thi hành NVQS), trong đó có cả cán bộ công chức, viên chức; Về Quy định đối tượng miễn, hoãn được cụ thể hơn so với Luật cũ. Về khó khăn, đối với Luật NVQS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, hiện nay thì các Thông tư, Hướng dẫn chưa có ban hành, do đó quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn. Thứ hai, phần lớn thanh niên hiện nay đi làm ăn xa như: Bình Dương, Thành phố HCM,… cho nên quá trình quản lý thanh niên, rồi công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên thi hành NVQS gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề thứ ba, là thanh niên từ 26 – 27 tuổi, đủ điều kiện khám sức khỏe có trình độ Cao đẳng, Đại học phần lớn là ổn định cuộc sống, cũng như công ăn, việc làm, cho nên quá trình điều động đi khám sức khỏe cũng gặp khó khăn, nhất là công tác tuyên truyền vận động. Thứ ba, số thanh niên đủ điều kiện, tuy nhiều nhưng về chất lượng sức khỏe giao động chưa đảm bảo tốt, biến động về huyết áp, tim mạch, mắt,… gây khó khăn trong quá trình thay đổi thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS.

- PV: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 diễn ra đúng quy trình, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, thì HĐNV QS thị xã và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã có những giải pháp tham mưu, chỉ đạo, cũng như tổ chức thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Thượng tá Nguyễn Minh Mẫn:
Đối với cơ quan thường trực HĐ NVQS là cơ quan giúp cho HĐ NVQS trong việc thực hiện quy trình và bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2016. Đối với chúng tôi, thực hiện các bước sau: Thứ nhất HĐ NVQS thị xã sẽ tiếp tục làm tham mưu cho Thị ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2016 cho HĐ NVQS các phường – xã. Thứ hai, tổ chức quán triệt và triển khai tốt Luật NVQS số: 78 ngày 19/6/2015, bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2016 và các văn bản, Chỉ thị của trên và các kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân (trong đó phân công từng ngành cụ thể trước, trong và sau buổi lễ giao nhận quân). Thứ ba, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo cho HĐ NVQS các phường - xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân theo hướng dẫn số 1016/HD-BTL, của Bộ Tư lệnh Quân khu ngày 18/7/2014. Thứ tư, tổ chức tốt buổi lễ giao nhận quân từ xã – phường, đến thị xã bắt đầu là ngày 25 – 26/2/2016 thật sự trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm theo quy định số: 2185/QĐ-TM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng tham mưu trưởng về việc tổ chức lễ giao nhận quân và Quy định số 3348/QĐ-BCH ngày 24/12/2013 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, về việc thống nhất một số nội dung trong xây dựng chính quy. Cái thứ năm, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Công an tổ chức bảo vệ an toàn trước, trong và sau buổi lễ giao nhận quân tại cơ quan quân sự thị xã và chỉ đạo cho Công an các xã – phường tổ chức bảo vệ tốt việc tập trung quân tại UBND các xã, phường đến khi bàn giao lên thị xã.

- PV: Xin cám ơn đồng chí !

Văn Phô (thực hiện)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581305