Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Phú Tân triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập huyện (12/1968 - 12/2018)

(TGAG)- Chiều ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện (12/1968 - 12/2018). Ông Trương Thanh Nhàn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.


Theo kế hoạch dự thảo, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện sẽ được tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức lễ mít tinh, hội thi xe hoa và diễu hành trên địa bàn huyện cùng các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan xây dựng cổng chào, các cụm pano, áp phích, băng rol; tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn tìm hiểu “Phú Tân – 50 năm, đấu tranh xây dựng và phát triển”, “Mảnh đất, con người, truyền thống, lịch sử văn hóa, đổi mới”; tổ chức hội chợ thương mại; phát động thi đua trong các ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn; khánh thành các công trình trọng điểm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm,..

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đề xuất ý kiến về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức, việc mời đại biểu, kinh phí tổ chức, việc tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan cũng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân nhằm biểu dương, giới thiệu, quảng bá những thành quả của nhân dân huyện trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân huyện; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng phát triển./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25172806