Truy cập hiện tại

Đang có 152 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Mỹ Long - những kết quả bước đầu trong “chuyển đổi số”

(TUAG)- Thực hiện chương trình “chuyển đổi số” thành phố Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và theo kế hoạch về lộ trình thực hiện hoàn thiện chính quyền điện tử thành phố Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2024. Qua thời gian triển khai thực hiện, phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) đã đạt những kết quả bước đầu rất khả quan.

Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

Năm 2022, UBND phường Mỹ Long đã kịp thời xây dựng kế hoạch về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường Mỹ Long. Theo đó tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến, phường đã tiếp nhận và giải quyết 1.895 hồ sơ, trong đó dịch vụ công trực tuyến 1.314 hồ sơ, dịch vụ công trực tiếp 581 hồ sơ.

Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của UBND phường được thực hiện trên hệ thống VNPT iOffice được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định; bảo đảm văn bản đầy đủ nội dung đính kèm, tuân thủ về thời gian gửi, nhận; bảo đảm đúng thẩm quyền, thể thức văn bản điện tử theo quy định.Văn bản đến được xử lý kịp thời cho lãnh đạo để phân công và được chuyển trong ngày, tỷ lệ văn bản phát hành đạt 94.57%. UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 03 trường hợp phản ánh kiến nghị về lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự đô thị trên hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).
 

Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Mỹ Long

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

UBND phường chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VneID, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư và khai báo thông tin lưu trú, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến… Đã tổ chức được 25 cuộc/ 340 lượt cán bộ tham gia tuyên truyền.

Công tác tập huấn trong chuyển đổi số cũng được phường đặc biệt quan tâm. tổ chức tập huấn “Chuyển đổi số”, “Tuyến phố không dùng tiền mặt”. Theo đó, phường đã tổ chức tập huấn  cho các ban ngành, đoàn thể phường; Tổ công nghệ số cộng đồng phường; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn khóm; đại diện các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình phường Mỹ Long. Nội dung tập huấn nhằm hướng dẫn các cán bộ phường, khóm, chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình về những nội dung cơ bản chuyển đổi số, sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi giao dịch thanh toán và kết hợp văn minh thương mại trên địa bàn phường Mỹ Long.


Lãnh đạo UBND phường Mỹ Long phát biểu lớp tập huấn tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện thí điểm mô hình “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt”

Để công tác chuyển đổi số dần đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, UBND phường đã từng bước thực hiện nhiều mô hình trong chuyển đổi số như: “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt”; Câu lạc bộ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ công nghệ số cộng đồng khóm,…  Đặc biệt vừa qua Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long đã ra mắt mô hình thí điểm “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt”. Qua đó nhằm thực hiện việc ứng dụng thương mại điện tử vào đời sống, từng bước thay đổi thói quen và giúp người dân tiếp cận nhanh với những hình thức thanh toán với công nghệ mới.
 

Đại biểu tham dự Lễ ra mắt tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt

Để thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số thành phố Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong thời gian tới phường tiếp tục triển khai công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình trong phạm vi quản lý của mình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng phường và các khóm,… Từng bước góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử thành phố Long Xuyên văn minh, thông minh, hiện đại./.

Khoa Thi
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177742