Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Thoại Sơn: Phấn đấu cuối năm 2015 đạt trên 70% độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn

(TGAG)- Thời gian qua, công tác triển khai Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Thoại Sơn luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác BHYT, vận động các đối tượng tham gia và tổ chức cấp thẻ BHYT kịp thời, hiệu quả.

Theo số liệu thống kê của ngành Bảo hiểm xã hội huyện, tính đến ngày 31/7/2015 tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 103.142 người, chiếm 58,84% dân số, đạt 81,19% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.

Quá trình triển khai các chính sách BHYT trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc nhưng chủ sử dụng lao động không thực hiện nghiêm các quy định của Luật BHYT dẫn đến hạn chế việc phát triển đối tượng; tình trạng không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm tai nạn (BHTN) cho người lao động, nợ đọng BHXH kéo dài. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định nên không có khả năng mua BHYT cho hết hộ gia đình. Đối với BHYT học sinh năm học 2015 - 2016 đang gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền do mệnh giá thẻ BHYT tăng so với năm 2014.

Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt trên 70% độ bao phủ BHYT trên địa bàn; ngành BHXH huyện đã đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện:

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan đến BHYT bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng thông qua hội họp; vận động trực tiếp; cấp phát tờ rơi, tờ bướm; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn.

- Phối hợp với ngành y tế triển khai các chính sách BHYT, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT.

- Phối hợp với phòng Lao động và Thương binh Xã hội quản lý tốt công tác phát hành thẻ cho các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, ưu đãi xã hội, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi; khắc phục tình trạng bỏ sót đối tượng, đảm bảo cấp BHYT kịp thời, chính xác. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, Quỹ tín dụng trên địa bàn.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Chi cục thuế hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo cho người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân đều tham gia BHXH, BHYT đúng quy định.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT học sinh, phấn đấu vận động tăng thêm 1.600 học tham gia BHYT.

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT để người dân hiểu về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT, mức đóng và trách nhiệm khi tham gia BHYT, các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi tham gia BHYT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để thu hồi nợ đọng BHXH kéo dài; tiếp tục mở rộng và kiện toàn hệ thống các Đại lý thu BHYT trên địa bàn…

Với các giải pháp đề ra, tin tưởng rằng trong thời gian tới huyện Thoại Sơn sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương./.

Ngọc Dựng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15173074