Truy cập hiện tại

Đang có 193 khách và không thành viên đang online

Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã Tân Châu

(TGAG)- Ngày 06/11/2019, Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thị xã Tân Châu xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.


Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội thị xã 9 tháng đầu năm của thị xã tiếp tục ổn định và phát triển, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 thực hiện được 4.244,586 tỷ đồng, đạt 70,26% kế hoạch năm 2019. Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.718 tỷ 758 triệu đồng (tăng 13,08%).

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường, thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kết hợp với các hoạt động truyền thông, phòng chống bệnh trong nhân dân và giám sát dịch bệnh. Bên cạnh đó địa phương cũng tập trung thực hiện các kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tích cực vận động, triển khai các giải pháp đổi mới đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tiếp tục triển khai các chính sách bảo trợ xã hội về nhà ở, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, điện nước sinh hoạt… kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng.

Qua công tác giám sát lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nắm bắt những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG  
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554