Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

“Sự nghiệp của Đảng là lý tưởng của thanh niên, mục đích của Đảng là lẻ sống của thanh niên!”

(TGAG)- Câu nói này trích trong bài nói với đoàn viên và thanh niên trường phổ thông cấp III Bất Bạt, Hà Tây, ngày 23 tháng 3 năm 1968 của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thiết nghĩ đây cần là phương châm trong mọi suy nghĩ, hoạt động của đoàn viên, thanh niên thời nay, nhất là đoàn viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước.Nhiều thanh niên ngày nay có nguyện vọng muốn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, của Đảng. Nhưng đôi khi chưa hiểu rõ mục đích, và hiểu sai mục đích  của việc vào Đoàn, vào Đảng, các bạn thanh niên muốn vào Đoàn để được ưu tiên trong học tập, trong lao động, các bạn từ đoàn viên muốn vào Đảng vì nghĩ rằng vào Đảng thì có thể thăng tiến, có điều kiện tham gia các khóa học tập... Và những suy nghĩ này là tiêu cực, là sai hoàn toàn, chính vì thế việc hiểu rõ vào Đoàn, vào Đảng để làm gì? Vấn đề này hết sức quan trọng; nó quyết định mục đích cuộc sống, phương hướng phấn đấu của thanh niên, đồng thời cũng là cái gốc của mối quan hệ giữa thanh niên với Đoàn, với Đảng.

Vào Đoàn là tự nguyện đứng trong đội ngũ của những người cộng sản trẻ tuổi. Vào Đoàn là để chiến đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, cho sự nghiệp độc lập, tự do và xã hội chủ nghĩa. Đó là một lý tưởng rất cao đẹp. Tuổi trẻ bao giờ cũng mong muốn vươn tới cái hay nhất, đẹp nhất, tiên tiến nhất, cao thượng nhất. Chỉ có xã hội chủ nghĩa mới thỏa mãn những ước vọng đó của thanh niên. Và chỉ có Đảng mới vạch ra cho thanh niên lẽ sống cao quý, đúng đắn, mới có khả năng đưa đường chỉ lối cho thanh niên thực hiện được hoài bão lớn lao của mình. Bởi vì lý tưởng của thanh niên, của Đoàn, đồng thời là lý tưởng của Đảng.

Sự nghiệp của Đảng là lý tưởng của thanh niên. Mục đích của Đảng là lẽ sống của thanh niên. Không phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa thì không phải là thanh niên Việt Nam. Đoàn viên và thanh niên phải giác ngộ sâu sắc về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nếu vào Đoàn mà không lấy chủ nghĩa cộng sản làm lẽ sống, không suốt đời trung thành với lẽ sống đó, tự cho phép mình hành động ra ngoài hoặc trái với lẽ sống đó thì coi như không có quan hệ gì với Đoàn, với Đảng cả. Nếu vào Đoàn mà không gắn tình cảm, tư tưởng, hành động của mình với mục đích chiến đấu của Đoàn, chỉ coi lợi ích riêng tư là trọng, chỉ suy nghĩ chuyện được mất cho cá nhân mình là chính, không còn thiết tha với lý tưởng nữa, thì như thế là không còn có quan hệ với Đoàn, với Đảng; mặc dầu ở trong tổ chức, thì về thực chất  không phải là những đoàn viên, thanh niên Việt Nam nữa.

Thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng thông qua quá trình đào luyện trong Đoàn thanh niên. Đoàn là cánh tay và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Lập trường của Đoàn là lập trường giai cấp công nhân. Đoàn viên phải rèn luyện mình để xứng đáng là thành viên của những hạt nhân vô sản trong các cơ sở kinh tế và văn hoá, là những phần tử tiến bộ trong hàng ngũ công nhân. Đoàn là bộ phận quần chúng tiên tiến gần Đảng. Do đó, Đảng đã quy định cho Đoàn thanh niên ở cơ sở được tham gia một số hoạt động chung với chi bộ đảng, được góp ý kiến vào việc xây dựng Đảng qua chi bộ và đảng bộ cơ sở, cũng như việc lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đoàn thanh niên làm tốt những việc trên đây cũng là một cách giáo dục cho đoàn viên hiểu biết về Đảng, chuẩn bị cho họ phấn đấu vươn lên để được gia nhập đội ngũ của Đảng. Đoàn thanh niên phải chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, phải làm đầu tàu lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia mọi phong trào cách mạng.

Bản thân thanh niên muốn vào Đoàn, vào Đảng phải ra sức phấn đấu để tiến bộ. Nhưng muốn đẩy nhanh sự nghiệp đào tạo thế hệ thanh niên mới thì phải có sự giáo dục của Đoàn, của Đảng. Đoàn thanh niên là trường học đối với thanh niên. Đoàn phải tìm mọi cách giáo dục, xây dựng lý tưởng cho thanh niên, không nên ngồi chờ khi nào thanh niên có nhiều tiến bộ rồi mới kết nạp họ vào Đoàn. Phải hướng thanh niên đi tới tương lai, làm cho người nào cũng có thể tiến bộ. Đoàn thanh niên phải mở rộng hoạt động đến tất cả mọi tầng lớp thanh niên, đừng để một bộ phận thanh niên chỉ biết ăn chơi, không chịu học hành, trở nên lêu lổng, sống không có lý tưởng, hoài bảo... Vì vậy tổ chức Đoàn phải có nhiệm vụ cùng với các ngành hữu quan trong việc giáo dục, đấu tranh ngăn chặn và chấm dứt những biểu hiện không lành mạnh trong thanh thiếu niên.

Tóm lại, từ ý thức đến hành động, từ tư tưởng đến tổ chức, đoàn viên và thanh niên phải gắn bó mật thiết với Đoàn, với Đảng. Đoàn viên và thanh niên phải xây dựng lý tưởng cộng sản, phải suốt đời trung thành và phấn đấu vì lý tưởng đó. Đoàn viên và thanh niên chẳng những là người tiếp thu, truyền bá tư tưởng của Đảng mà còn là người thừa kế sự nghiệp của Đảng, người xung phong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực bảo vệ Đảng, góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự đúng đắn và trong sạch, vững mạnh của Đảng.
              
Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525