Truy cập hiện tại

Đang có 266 khách và không thành viên đang online

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 561-CV/BTGTW, ngày 19/5/2021 về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Thông báo về giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.

Thông báo về giải thưởng: Tải về.

Đề nghị các địa phương, đơn vị sớm triển khai tuyên truyền và tích cực phát động tham gia giải thưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31401515