Truy cập hiện tại

Đang có 234 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ!

(TGAG)- Đại Hội XII đánh giá: “Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ”.

Vì vậy, phải: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí.

Gần đây, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả đã và đang được khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện… Quan điểm bao trùm là: Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng,... Kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng.

Nhìn vào các vụ đại án phức tạp đã và đang được đẩy nhanh điều tra, xét xử cho thấy: Nguyên lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các ngân hàng lớn và cả nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Điều này càng khẳng định chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Riêng các vụ án, vụ việc tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ/440 bị cáo với các mức án nghiêm khắc; trong đó có 11 án tử hình cho 10 bị cáo, 20 án chung thân cho 19 bị cáo, bảy bị cáo với mức án tù 30 năm,… Năm 2016, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 26%, năm 2017 đạt 29,45%, sáu tháng đầu năm 2018 đạt 19%. Số liệu thống kê khái quát những vụ án được đưa ra xét xử trong 2 năm qua nhiều gấp 3 lần và số tiền thu lại được, nhiều gấp 40 lần trong 20 gần đây… Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt.

Kết quả nói trên thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhưng, cuộc đấu tranh này phải được đẩy mạnh hơn nữa. Bởi nó đang ở giai đoạn hết sức quan trọng, vô cùng quyết liệt. Nguyên nhân chủ yếu là do các thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó lường; tham nhũng được thực hiện ở những đối tượng đã tha hóa về đạo đức nhưng lại có trình độ cao, địa vị cao…; thậm chí họ thường có các mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ rất cao, quyền hạn rất lớn...

Vì thế càng phải nhanh chóng sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục cho được tình trạng tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Bổ sung cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác, kém hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực …

Riêng trong Đảng, phải thực hiện kỷ cương, kỷ luật thật nghiêm, loại trừ tình trạng "nhẹ trên, nặng dưới". Tăng cường có hiệu quả công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Chú trọng đúng mức việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Ban hành cơ chế bảo vệ người đấu tranh phê bình. Phối hợp chặt chẽ  công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử… nhằm kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm.
   
Phát huy những kết quả đã đạt được. Dựa vào Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, chúng ta nhất định đẩy lùi được tình trạng suy thoái nói chung, tệ quan liêu, tham nhũng nói riêng.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng!
                               
Sự thật
-------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591709