Truy cập hiện tại

Đang có 206 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Lương Phi đón nhận xã nông thôn mới

(TGAG)- Ngày 09/10/2019 tại xã Lương Phi, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ công bố xã Lương Phi đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND, ngày 12/9/2019 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Anh Thư - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, huyện cùng trên 150 cán bộ, nhân dân xã Lương Phi.Qua 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2019), xã Lương Phi anh hùng đã huy động gần 165 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn do nhân dân đóng góp trên 14%.

Tại thời điểm được công nhận xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình trong xã đạt 47,142 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 2,44%, 99,62% hộ sử dụng điện, 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, 1.963/2.674 căn nhà kiên cố đạt chuẩn, 7.003/7.275 lao động có việc làm thường xuyên…

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Trần Anh Thư - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt 54/119 xã, cuối năm 2019 này sẽ có thêm 7 xã. Thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn là những đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tri Tôn đã đạt 3/4 xã thuộc lộ trình xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, còn xã Lương An Trà dự kiến đến tháng 11/2019 đạt chuẩn. Xã Tân Tuyến tuy không nằm trong lộ trình, nhưng cũng sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2020. Đồng chí ghi nhận công lao đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, các tôn giáo... cùng với Nhà nước đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ để có được ngày hôm nay. Chương trình xây dựng nông thôn mới có khởi đầu nhưng không có kết thúc, do đó đồng chí đã yêu cầu phải tiếp tục nâng chất và chú ý 4 vấn đề quan trọng: hộ nghèo - thu nhập - cảnh quan môi trường - an ninh trật tự. Sau 2 năm sẽ tổ chức đánh giá lại.


Phát biểu đáp từ, đồng chí Cao Quang Liêm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư. Xin hứa sẽ lãnh, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Biểu dương các ngành huyện, biểu dương cán bộ, nhân dân xã Lương Phi. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Gắn với phát triển kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường… Tin rằng Lương Phi sẽ đạt được những thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.


Dịp này UBND tỉnh thưởng cho xã giá trị công trình 1 tỷ đồng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân; Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào xay dựng nông thôn mới./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14023835