Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tri Tôn: Tỉnh kiểm tra nông thôn mới tại xã Lương An Trà và xã Lương Phi

(TGAG)- Ngày 07/5/2019, tại Uỷ ban nhân dân xã Lương An Trà, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang và ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn có buổi làm việc với xã Lương An Trà và Lương Phi.

Lương An Trà là xã thuần nông, xã có 5 ấp với 8.083 nhân khẩu, là địa phương được huyện chọn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay xã đã huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 92 tỷ 27 triệu đồng, trong này ngân sách trung ương hỗ trợ 73,9%, còn lại là ngân sách địa phương và huy động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp. Đến nay xã đạt 14 tiêu chí với 43 chỉ tiêu. Còn lại các tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 5 trường học, tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 11 hộ nghèo và tiêu chí 19 quốc phòng an ninh chưa đạt. Khó khăn của xã Lương An Trà hiện nay là một số hộ dân có đất sản xuất còn nhỏ lẻ, sản xuất theo hướng liên kiết còn ít. Nhận thức của một số ít người dân chưa cao, các tiêu chí không cần vốn, vận động nhân dân tham gia thực hiện còn chậm. Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2019.


Riêng  đối với xã Lương Phi đã đạt 17 tiêu chí với 47 chỉ tiêu. Còn 2 tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu 17.5 chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom theo quy định, và chỉ tiêu 19.2 an ninh trật tự được giữ vững, dự kiến cuối tháng 6/2019 xã sẽ phấn đấu hoàn thành.

Tại buổi làm việc các sở ngành tỉnh và huyện cũng thảo luận tháo gỡ khó khăn cho 2 xã. Ông Đỗ Minh Trí, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn  yêu cần các xã liên hệ ngành chuyên môn cần sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã hoàn thành. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân tích cực tham gia thực hiện, nhất là đối với các tiêu chí chưa đạt. Ưu tiên vốn cho Lương An Trà xây dựng đường, rà soát, thống nhất các số liệu của xã và huyện, khẩn trương thành lập hợp tác xã, phấn đấu đến tháng 6 xã Lương Phi hoàn thành 19 tiêu chí 49 chỉ tiêu và xã Lương An Trà châm nhất đến tháng 5 đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Lương Phi cần tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân thực hiện nông thôn mới./.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17572248