Truy cập hiện tại

Đang có 392 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Tân

(TGAG)- Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ huyện Phú Tân xác định công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó, Huyện uỷ đã chỉ đạo, triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đồng thời xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả, huyện đã tổ chức gần 600 cuộc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, với trên 25 ngàn lượt người tham dự. Trong đó, quan tâm vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các mô hình như “Dân vận khéo”, phong trào “05 không, 03 sạch” gắn với việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường; mô hình “Nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất, xây dựng NTM”, gắn với tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hay mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” gắn với tiêu chí an ninh trật tự… qua đó làm cho nhận thức của hệ thống chính trị và người dân chuyển biến rõ nét, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo. Có thể nói xây dựng NTM đã trở thành phong trào phát triển rộng khắp trong toàn huyện.

Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng bộ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để huy động các nguồn lực xã hội. Trong đó, huyện đã thực hiện tốt cơ chế phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết, cũng như chủ trương hỗ trợ theo tỷ lệ 15% trên tổng dự toán xây dựng cầu giao thông... từ các nguồn vốn cho xã, với tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 19 tỷ đồng, để xây dựng các công trình. Tính đến nay, huyện có 03/16 xã được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới”, gồm các xã: Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm và 04 xã trong lộ trình đều đạt từ 14 đến 19 tiêu chí.

Nhìn chung, qua thực hiện chương trình xây dựng NTM đã góp phần to lớn trong việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng hiện đại. Toàn bộ trục đường chính đến các xã 100% được nhựa hóa; trên 91% đường từ trục chính về đến các ấp đều đạt chuẩn. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư đúng quy hoạch, gắn với giao thông nội đồng. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đồng thời phát huy tốt lợi thế dự án thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao và dự án “Thí điểm nâng cao hiệu quả thủy lợi nội đồng, miền Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long”.

Hệ thống điện tiếp tục được đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chợ nông thôn được xây dựng ngày càng nhiều. Cất mới và sửa chữa trên 333 căn nhà chính sách xã hội, cơ bản xóa nhà tạm bợ, dột nát và tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn trên 70%. Môi trường và an toàn thực phẩm từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 95%, tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm đạt trên 90%, xây mới và sửa chữa 11 công trình cầu nông thôn...

Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, Phú Tân đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng và vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phát huy tối đa lợi thế vùng chuyên canh nếp, quan tâm xây dựng thương hiệu, tập trung phát triển vùng trồng rau, màu an toàn, kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, kinh tế vườn cũng được quan tâm phát triển, huyện đã chuyển đổi 1.000 ha đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Chăn nuôi ổn định và không ngừng phát triển. Công tác bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch tâm linh, du lịch sinh thái được quan tâm nhiều hơn, tập trung hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì cho sản phẩm các làng nghề. Chủ động mời gọi đầu tư gắn với củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã đủ sức làm trung gian trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế được thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hiện có 100% xã đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục, 12/16 xã đạt tiêu chí 14 về giáo dục và 13 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Chất lượng khám và điều trị bệnh không ngừng được nâng lên, tỷ lệ giường bệnh và đội ngũ y, bác sỹ phục vụ đều tăng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Địa phương hiện có 15 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, quan tâm đầu tư nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh phủ khắp địa bàn dân cư. Nội dung tin, bài ngày càng phong phú, đa dạng, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy và chính quyền chưa phát huy tốt tính năng động, sáng tạo; chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; việc mời gọi doanh nghiệp tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân còn nhiều khó khăn; chưa phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Các tiêu chí không cần vốn như thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự... tuy đạt nhưng chưa ổn định và thiếu bền vững.

Trong thời gian tới, với quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM, trong đó phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, thu nhập và đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao./.

Võ Minh Luân
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú  Tân
----------------------
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22450198