Truy cập hiện tại

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

An Giang có hơn 4.500 đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2019

(TUAG)- Sáng ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2019, bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

​Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. An Giang trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện, 90 điểm cầu cấp xã với 4.514 đại biểu tham dự.


Hội nghị đã nghe Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin chuyên đề “Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”. Nội dung chuyên đề đi sâu vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.


Hội nghị cũng đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra từ ngày 7 - 12/10/2019, Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Tại Hội nghị, Trung ương cũng đã cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị cũng đã xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2019, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các báo cáo viên quan tâm tuyên truyền 02 nội dung báo cáo viên báo tại Hội nghị, đồng thời quan tâm tuyên truyền một số nội dung như: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra; Tuyên truyền về tình hình biển Đông; Những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với kỷ niệm Ngày sinh Ăng-ghen (28/11); Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên hệ thống thông tin điện tử VCnet; Tuyên truyền về hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 để góp phần lan tỏa công tác tuyên truyền miệng;… /.

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595490