Truy cập hiện tại

Đang có 158 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng mãi cùng xuân, cùng dân tộc


(TGAG)- Như hò hẹn, xuân về: Vũ trụ, đất trời, vạn vật... giao hòa, sinh sôi, nảy nở, mới mẻ, tốt tươi... Mùa xuân 1930, dân tộc ta, nhân dân ta đã sinh thành nên Đảng ta - một đứa con nòi! Kể từ mùa xuân đó, cả nước vào xuân với một tương lai rực rỡ! Giống như nhà thơ Aragon đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.
Và từ đó đến nay, Đảng ta - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.
Với những thắng lợi đã giành được trong 85 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhớ lại hơn nửa thế kỷ trước, trong lần kỷ niệm sinh nhật thứ 30 của Đảng, Bác Hồ đã tổng kết:   
“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to,
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng...”.
Người còn khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” và Người giải thích: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, trong đó có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm túc tự phê bình, kiên quyết sửa chữa... tự đổi mới, tự chỉnh đốn để tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.
Từ thực tiễn hơn 80 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.
Đảng phấn đấu mãi mãi là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.
Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng đã mang về mùa xuân cho đất nước! Đảng đã cho mỗi chúng ta cả mùa xuân của cuộc đời! Sức mạnh to lớn của Đảng là bắt nguồn từ mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với Nhân dân. Để Đảng mãi cùng xuân, cùng dân tộc hòa chung vào tình xuân ấm áp, sắc xuân tươi đẹp... Đảng phải luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Lợi ích Nhân dân là tối cao! Quyền lợi dân tộc là tối thượng!
Đảng mãi cùng xuân, cùng dân tộc!

Lê Chí Thành
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197507