Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo tại huyện Châu Thành

(TGAG)- Chiều 30/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Châu Thành.

Báo cáo kết quả của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tại buổi làm việc nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành bám sát chỉ đạo của cấp ủy, định hướng, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban có liên quan đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp tại địa phương.

Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và định hướng dư luận có nhiều đổi mới, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.


Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã duy trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 94 hàng quý, vừa cung cấp thông tin vừa nghe phản hồi tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn và định hướng nắm dư luận và diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện duy trì việc tổ chức giao ban công tác Khoa giáo định kỳ, nét mới là huyện chọn chuyên đề mang tính thời sự và được người dân quan tâm để thảo luận, hiến kế, đề xuất giải pháp để tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc tham mưu triển khai thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của huyện có nhiều sáng tạo, như: các chi-đảng bộ đăng ký mô hình “Cách làm mới”; phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện bổ sung một số nội dung cần đăng ký cam kết thực hiện trong bản cam kết cá nhân như Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn hạn chế, thách thức như: Công tác tuyên truyền phổ biến nghị quyết, pháp luật có lúc - có nơi chưa thật sự sâu rộng; công tác an ninh tư tưởng trên địa bàn cũng còn một số khó khăn; việc giám sát, nhắc nhở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên; một số báo cáo viên còn hạn chế trong kỹ năng báo cáo nghị quyết và tuyên truyền…Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm của huyện; giải thích, làm rõ và tư vấn, định hướng nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời, nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo. Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương, nhất là các văn của Tỉnh ủy mới ban hành liên quan đến các lĩnh vực tuyên giáo.
Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề vướng mắc, nảy sinh trên địa bàn…

Tin, ảnh  Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35162337