Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Hiệu quả công tác tuyên truyền ở xã Vĩnh Trạch

(TGAG)- “Công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tuyên truyền phải xuất phát từ chủ trương, nghị quyết của Đảng, từ thực tế cuộc sống và phải đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân”. Đó là những lời tâm huyết của đồng chí Huỳnh Ngọc Bé - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo xã Vĩnh Trạch.

Nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Trạch luôn chú trọng củng cố, nâng chất hoạt động của Ban Tuyên giáo xã; xây dựng Tổ báo cáo viên trực thuộc Đảng ủy gồm 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Tổ báo cáo viên có nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, trưởng các ngành, các ấp là lực lượng tuyên truyền viên trực tiếp ở cơ sở. Tổ báo cáo viên và lực lượng tuyên truyền viên là những người có trình độ, năng lực đảm trách công tác tuyên truyền, đồng thời là những người có uy tín ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hằng tháng, sau khi nghị quyết của Đảng ủy được triển khai, kết hợp với định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn, Ban Tuyên giáo  tham mưu cho Đảng ủy soạn thảo định hướng tuyên truyền làm tài liệu sinh hoạt của các chi bộ. Ngoài bản tin “Thông tin công tác tư tưởng” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát hành, công tác tuyên truyền còn được gắn kết chặt chẽ với tài liệu “gương người tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn phát hành cùng với việc đăng ký thực hiện những mô hình, điển hình tiên tiến và biện pháp để nhân rộng.

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng định hướng công tác tuyên truyền cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác truyền thanh trên địa bàn, hướng các hoạt động này vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần làm trong sáng và lành mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, lực lượng nòng cốt của Công an, Mặt trận và các đoàn thể còn tổ chức thâm nhập, nắm dư luận để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân và tham mưu cho Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng nghị quyết, tuyên truyền và phản tuyên truyền.

Khi tuyên truyền về những chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng ủy trong các cuộc họp dân, tổ báo cáo viên được phân công thay nhau dự họp để trực tiếp làm công tác báo cáo viên và giải đáp kịp thời những thắc mắc của nhân dân.

Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép với công tác vận động quần chúng và luôn xuất phát từ ý Đảng, lòng dân. Chính vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của xã Vĩnh Trạch luôn tạo được sự đồng thuận từ trong Đảng đến quần chúng nhân dân, phá huy những sáng kiến và sức mạnh của khối đoàn kết, thống nhất.

Từ đó, Vĩnh Trạch luôn là một trong những xã xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huy động sức người, sức của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội luôn được thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, 46/50 chỉ tiêu và sẽ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2015. Những thành tựu đó chính là hiệu quả của việc đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, “nói đi đôi với làm” của xã Vĩnh Trạch./.

Nguyễn Quốc Khánh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581887