Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018

(TGAG)- Sáng ngày 30/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 438-CV/TU, ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Long Xuyên... đã thông tin về hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018; các hoạt động trợ cấp quà Tết nguyên đán cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong dịp Tết...


Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tổ chức Tết năm 2018”, Chỉ thị 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018”, các chỉ thị, văn bản của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công tác tuyên truyền phải góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; việc cung ứng hàng hóa, quản lý thị trường, bình ổn giá cả phục vụ người dân; các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, chăm lo tết cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, tổng kết năm...

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, đối tượng khó khăn. Tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách...

Tăng cường công tác quản lý lễ hội, cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; quan tâm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, con người An Giang; hướng tới các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Quốc Hùng


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10295664