Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2017

(TGAG)- Ngày 15/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh có hơn 130 đại biểu là báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các chi đảng bộ cơ sở thuộc 2 đảng bộ khối; cấp huyện có: Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT và báo cáo viên huyện. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu An Giang.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu An Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Phạm Lương Sơn thông tin chuyên đề: “Một số kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018”; PGS. TS Ngô Văn Thạo - Hội đồng Lý luận Trung ương, hướng dẫn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông tin về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Lâm Phương Thanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, báo cáo viên các cấp bám sát định hướng tuyên truyền, tùy theo tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân; triển khai nội dung học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong công tác là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Mỗi người tự mình xác định rõ, vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện cái tâm trong sáng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần chú trọng: Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Chuyên đề năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trúc Quỳnh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16702528