Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Thành tổ chức Hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên tháng 4-2016

(TGAG)- Sáng ngày 15-4, Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên tháng 4-2016 tại 4 cụm, gồm cụm xã Cần Đăng, xã Tân phú, xã Vĩnh Lợi và thị trấn An Châu. Tham dự có trên 360 đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, Bí thư các chi bộ dưới cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện, xã, thị trấn và cộng tác viên nắm dư luận xã hội của huyện.

Nội dung thông tin tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016; thông tin tình hình thời sự quốc tế quý I và cảnh giác với những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời các Báo cáo viên định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới cho các chi, đảng bộ. Yêu cầu các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và nội dung học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5); tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nhiệm vụ chính trị của các ngành. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021); tuyên tuyền nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân./.

Kim Thoa
Ban Tuyên giáo Châu Thành


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296345