Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 05/01/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2016 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Dự hội có đồng chí Lê Hồng Khâm- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hơn 60 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Báo cáo viên cấp huyện...
 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ tịch Hội Sử học tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016); báo cáo viên cấp tỉnh báo cáo về Cộng đồng ASEAN 2015 - Những cơ hội, thách thức và giải pháp khắc phục đối với nước ta.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh Tuấn định hướng công tác tuyên truyền tháng 01-2016: Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam đây là một hoạt động quan trọng của đất nước trong năm 2016, là dịp để nhân dân cả nước ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Do đó, công tác tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, bối cảnh lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; Quá trình hoạt động của Quốc hội trong 70 năm hình thành và phát triển, trong đó nhấn mạnh vai trò đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong chặng đường 30 năm đổi mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội và hoạt động của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - với vai trò là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, từ đó tạo tiền đề nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước... Về việc tuyên truyền Cộng đồng ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng. Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN; ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng...

 
  Đ/c Trần Thị Bé Năm-Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành có ý kiến tại hội nghị
Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2015, cho thấy năm qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy và sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng; kịp thời kiện toàn, bổ sung, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Các cấp ủy Đảng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ.

 
Đ/c Trần Văn Tiến-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu có ý kiến tham luận tại hội nghị  
Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình tư tưởng, giúp cấp ủy làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận xã hội, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống…Toàn tỉnh hiện có 5 báo cáo viên trung ương, 23 báo cáo viên cấp tỉnh, 230 báo cáo viên cấp huyện, và 2.191 báo cáo viên cấp cơ sở.
 
Đ/c Lê Hồng Khâm-Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo 05 nhóm nội dung trọng tâm để công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong năm 2016 đạt kết quả tốt cần: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin như hiện nay; Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên các cấp gắn với việc huy động toàn Đảng và cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền miệng. Cần tiếp tục duy trì Hội nghị Báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ, tạo điều kiện cho Ban Tuyên giáo các cấp cũng như đội ngũ báo cáo viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, giúp cho hoạt động tuyên truyền miệng được nhanh nhạy, đạt hiệu quả cao. Tăng cường thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hằng năm của đội ngũ này...

Tin, ảnh:  Trúc Quỳnh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35201625