Truy cập hiện tại

Đang có 315 khách và không thành viên đang online

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản kiên trung, sáng tạo - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhân dân Việt Nam

(TGAG)- Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cộng sản kiên trung, sáng tạo, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhân dân ta.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 01 tháng 7 năm 1915, trong một gia đình yêu nước ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ lúc còn trẻ tuổi, đồng chí đã tham gia các hoạt động yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1929, đồng chí tham gia phong trào Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo (tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương). Mới 15 tuổi, đồng chí đã bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, hai lần bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Hơn 10 năm bị giam cầm tại địa ngục trần gian, dù bị kẻ thù dùng mọi cực hình, đòn roi tra tấn, nhưng đồng chí vẫn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người cách mạng, biến nhà tù thực dân, đế quốc thành trường học cộng sản.

Trong suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách; dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân.

Năm 1945, ngay sau khi được ra tù, đồng chí lại lao vào hoạt động cách mạng, không sợ hy sinh, gian khổ, được Đảng tin cậy cử đến hoạt động ở những nơi phong trào cách mạng gặp khó khăn. Đồng chí là một trong những người đề xuất thực hiện hợp nhất hai tổ chức Việt Minh: Bộ Việt Minh Sài Gòn và Ủy ban Việt Minh Chợ Lớn, lập ra Thành ủy lâm thời thành phố Sài Gòn - Gia Định.

Trong thời kỳ gay go nhất và cũng oanh liệt nhất của cách mạng miền Nam, kẻ thù dùng luật 10/59 lê máy chém đi khắp nơi, dìm cách mạng miền Nam trong biển máu và thời kỳ hàng triệu quân Mỹ - ngụy càn quét tìm diệt lực lượng cách mạng, đồng chí không lúc nào xa rời quần chúng, luôn luôn gắn bó với phong trào cách mạng của miền Nam để xây dựng Đảng.

Với trách nhiệm Phó Bí thư, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã chủ trì và cùng các đồng chí Trung ương Cục lãnh đạo, phát động quần chúng nổi dậy phá ách kìm kẹp của địch, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng quân giải phóng, đánh bại các chiến lược chiến tranh cục bộ, chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, đóng góp công lao to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đất nước thống nhất, với cương vị là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã trăn trở, tìm tòi các giải pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng thành phố theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí luôn khuyến khích, cổ vũ những người dám tìm tòi, các đồng chí dũng cảm, sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đồng chí nói: “Phải tự cứu lấy mình, trước khi trời cứu”. Trong tìm tòi bước đi đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những lời tâm huyết như: “Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm”; “Đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để: đổi mới tư duy, đổi mới chính sách, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ... Người lãnh đạo mà bảo thủ, sai lầm, không chấp nhận đổi mới thật sự thì không thể lãnh đạo được”.

Những tìm tòi thử nghiệm, những mô hình mới ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới, mở ra công cuộc đổi mới - bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử cho cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã đề xướng và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện nghiêm túc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trong bối cảnh quốc tế cực kỳ phức tạp, công cuộc cải tổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu phạm sai lầm về chiến lược; đất nước ta bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, cấm vận, cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra nghiêm trọng, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước bị giảm sút, trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 1986-1991, với tinh thần kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với những bước đi và cách làm phù hợp, góp phần quan trọng đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đi vào ổn định, tạo đà vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chan hòa, gần gũi Nhân dân, ghét thói phô trương, hình thức. Những bài viết trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đăng trên báo Nhân dân, ký tên N.V.L vào năm đầu thời kỳ đổi mới đã tạo ra luồng sinh khí mới trong xã hội, thể hiện sự trăn trở và tinh thần quyết tâm của người đứng đầu Đảng ta chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, thuộc về toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có công lao đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn Linh - nguyên Tổng Bí thư, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGUYỄN THÀNH NHÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15693518