Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Tân Châu: Họp thông qua bản thảo (lần 2) Lịch sử truyền thống 70 năm Lực lượng vũ trang địa phương thị xã (1945-2015)

(TGAG)- Sáng 14-9-2018, thị xã Tân Châu tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thông qua bản thảo (lần 2) Lịch sử truyền thống 70 năm Lực lượng vũ trang địa phương thị xã Tân Châu (giai đoạn 1945-2015). Đến dự có Thượng tá Hồ Minh Phòng, Trưởng Ban khoa học lịch sử Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang thị xã - chủ trì cuộc họp.


Theo đó, lịch sử truyền thống 70 năm lực lượng vũ trang địa phương thị xã Tân Châu (giai đoạn 1945-2015), theo dự thảo gồm 04 chương. Chương một: Lực lượng vũ trang địa phương Tân Châu ra đời gắn với cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương hai: Lực lượng vũ trang địa phương Tân Châu với cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975); Chương ba: Căn cứ Giồng Trà Dên trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và Chương bốn: Lực lượng vũ trang địa phương Tân Châu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2015).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến như: bổ sung câu từ cho rõ nghĩa; dùng từ thực ngữ quân sự cho phù hợp, chính xác; bổ sung thêm lời nói đầu, đánh giá khái quát lại vùng, miền; cần chỉnh sửa lại một số đoạn, câu, từ cho ngắn gọn, xúc tích; bổ sung và làm rõ thêm một số địa danh, khu căn cứ cách mạng và những thành tích vẻ vang của lực lượng vũ trang địa phương,… Các ý kiến đã được Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sự tiếp thu và làm rõ thêm một số vấn đề, để hoàn thiện cuốn sách lịch sử “Truyền thống lực lượng vũ trang Tân Châu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (giai đoạn 1945-2015) trong thời gian sớm nhất. 

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15554012