Truy cập hiện tại

Đang có 201 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Xã Vĩnh Gia (Tri Tôn) tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1945 - 2015

(TGAG)- Ngày 04/9/2018, Đảng ủy xã Vĩnh Gia tổ chức Hội thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Gia giai đoạn 1945-2015”. Đến tham dự hội thảo có hơn 40 đại biểu gồm: Đại diện Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn, hội viên Chi hội sử học huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã chủ trì hội thảo.


Sau khi nghe chủ tọa hội thảo thông qua mục đích, yêu cầu và đề cương dự thảo Lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Gia giai đoạn 1945 - 2015, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi về những vấn chung, cốt lõi của lịch sử xã như:

- Nguồn gốc tên gọi, lịch sử hình thành địa phương qua các thời kỳ;

- Điều kiện tự nhiên, xã hội đặc trưng của địa phương;

- Các phòng trào đấu tranh quật khởi của người dân Vĩnh Gia chống áp bức, bóc lột và ngoại xâm trong giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20;

- Các phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; bổ sung, cung cấp những tư liệu quý về những trận đánh, tinh thần vượt khó, chịu đựng gian khổ, tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sỹ cách mạng và người dân xã Vĩnh Gia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; những chủ trương sáng suốt của chi bộ đảng trong việc xây dựng thế trận chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân… chống lại các chiến lược chiến tranh thâm độc của kẻ thù;

- Phản ánh quá trình chiến đấu và những thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc;

- Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Gia giành được trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, các hoạt động vừa đấu tranh vừa hợp tác để giữ vững vùng biên ải của Tổ quốc…

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung cốt lõi, bố cục của dự thảo; Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý Ban biên tập cần bổ sung, sắp xếp các sự kiện cho đúng trình tự theo thời gian, hợp lý, khoa học, đảm bảo tính khách quan, đúng với các sự kiện lịch sử đã diễn ra.

Kết thúc thảo luận, chủ tọa, Ban Biên tập đã tiếp thu, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của các đại biểu, mong muốn tiếp tục nhận được những tư liệu, hình ảnh liên quan đến các sự kiện, tiến trình lịch sử của xã qua các thời kỳ để nội dung thêm phong phú, sinh động.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao cho Ban Biên tập bổ sung những nội dung mà các đại biểu đã đóng góp, tích cực sưu tầm thêm tư liệu, hình ảnh để hoàn thiện dự thảo, phục vụ chu đáo cho lần hội thảo tới, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2018./.

Trần Hợp - Phạm Tùng
Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn
Số lần xem các bài viết
9542008