Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Trận tập kích tại ấp Mỹ Quới

(TGAG)- Ấp Mỹ Quới (nay thuộc xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nằm trên bờ kinh xáng Ba Thê, nơi đây địch đóng quân dã ngoại từ vàm kinh Hội Đồng về phía Tây Nam với chiều dài khoảng 200 mét. Chiều ngày 30/01/1965, địch tăng cường một đại đội bảo an, tổng số lính bảo an lên gần 200 tên.

Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo cho 2 Đại đội bộ binh 2 và 3 của Tiểu đoàn 364 do đồng chí Võ Khắc Sương làm Tiểu đoàn Trưởng, quân số khoảng 150 đồng chí cùng với một bộ phận trợ chiến và thông tin, trinh sát về hoạt động ở khu vực đồng tràm Huệ Đức. Mục đích là đánh địch kềm kẹp ở các ấp Tân sinh, ngăn chặn địch mở rộng hoạt động càn quét vào căn cứ đồng tràm Huệ Đức, phá kế hoạch đào kinh, xây dựng đồn bót của địch.

Tiểu đoàn được tin qua đài phát thanh, ngày 28/01/1965, trong chính quyền Sài Gòn, Nguyễn Khánh đảo chính Trần Văn Hương. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn nhận định tình hình: “địch lúc này hoang mang không biết theo ai”. Ta biết được chỉ huy từ tiểu khu đến chi khu của địch đều ra lệnh cho cấp dưới án binh bất động. Thấy thời cơ, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết tâm tổ chức trận đánh, mục tiêu được chọn là đại đội bảo an đóng quân dã ngoại ở ấp Mỹ Quới và ấp Hiệp Sơn nằm trên kinh xáng Ba Thê.

9 giờ ngày 29/01/1965, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn cho một tổ trinh sát đi điều nghiên nắm lực lượng và cách bố phòng của địch. Căn cứ tình hình địch, Ban Chỉ huy bố trí cách đánh và phân công nhiệm vụ: đồng chí Tư Tấn quyền Đại đội trưởng chỉ huy Đại đội 2 chia làm 3 Trung đội 1, 2, 3. Đồng chí Trần Văn Mới, Đại đội trưởng chỉ huy Đại đội 3 chia làm 3 Trung đội 1, 2, 3. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng chỉ huy Trung đội hỏa lực tăng cường 1 tiểu đội bộ binh (Đại đội 3). Phân đội trinh sát dẫn mũi tiếp cận và bảo vệ vị trí chỉ huy tiểu đoàn. Toàn bộ lực lượng sẽ chia làm nhiều mũi, nhiều hướng, trong đêm bí mật tiếp cận mục tiêu bất ngờ nổ súng. Hướng tấn công chủ yếu từ hướng Đông Bắc, hướng tấn công thứ yếu 1 từ hướng Bắc vào kinh Hội Đồng, hướng tấn công thứ yếu 2 và 3 từ hướng Tây Nam.

Với tinh thần khẩn trương, chu đáo, đêm 29/01/1965 ta hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đến 0 giờ 30 phút ngày 30/01/1965, địch phát hiện lực lượng ta đang tiếp cận ở nhiều hướng. Lúc đó, ta mới biết chúng tăng cường 01 đại đội đóng giãn đội hình dài thêm hơn 100 mét.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết tâm ra lệnh tiến công địch, lấy Trung đội 1 (Đại đội 3) làm mũi tấn công chủ yếu đánh vào kinh Hội Đồng, ta và địch giằng co quyết liệt. Trung đội 2, 3 (Đại đội 3) và Trung đội 2, 3 (Đại đội 2) tiến công vào đội hình địch thì bị địch ngăn chặn. Tình hình lúc đó vô cùng ác liệt. Hơn 2 giờ nổ súng, ta vẫn chưa chiếm được nửa đội hình đóng quân của địch. Đại đội trưởng Đại đội 3 nhanh trí tổ chức cho 5 đồng chí lợi dụng nước ròng, lội cặp bờ kinh phía Tây dùng lựu đạn đánh vào lưng địch, bị đánh bất ngờ từ phía sau, đội hình địch bị rối loạn, chạy ra bờ ấp chiến lược. Toàn bộ lực lượng ta xung phong đánh chiếm, chúng chạy dồn về phía kinh Hội Đồng. Đồng chí Tài Tổng, Đại đội phó Đại đội 3 bắn diệt ụ đề kháng. Thừa thắng, các mũi của Đại đội 3 tiến công chiếm khu vực khóa đầu tại vàm kinh. Ta tiêu diệt một số địch, số còn lại thoát chạy.

Ở bờ phía Đông, ta và địch giằng co mấy giờ liền tiêu hao nhiều đạn dược, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh thu đạn của địch đánh tiếp, nếu hết thì đánh giáp lá cà. Đến lúc Đại đội 3 ở bờ Tây đánh lên, Đại đội trưởng ra lệnh bắn lướt sườn địch ở bờ Đông chi viện cho Đại đội 2.

Trung đội đánh khóa đầu tiến thêm được một đoạn, Ban chỉ huy Tiểu đoàn ra lệnh cho 4 trinh sát vượt kinh chi viện cho bộ phận này. Lúc này, vị trí chỉ huy của Tiểu đoàn di chuyển ra bờ kinh chỉ huy toàn đại đội xông lênh giằng co quyết liệt với địch giành từng công sự. Hơn 4 giờ sáng ngày 30/01/1965, ta chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt hơn 100 tên lính, thu nhiều vũ khí, quân trang. 5 giờ sáng, ta rút quân về căn cứ.

Trận tập kích tại ấp Mỹ Quới đã gây tiếng vang lớn trong vùng Châu Thành, Huệ Đức. Quần chúng vô cùng phấn khởi, nhất là nhân dân trong vùng giải phóng, sức mạnh đoàn kết quân dân và lòng tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng tăng cao.
___________
* Tài liệu tham khảo: Những trận đánh trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập II do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, xuất bản 1993.

TRÚC LINH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26981632