Truy cập hiện tại

Đang có 428 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2016

(TGAG)- Ngày 23/11/2016, tại Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức buổi tập huấn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2016. Ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang và có hơn 150 đại biểu là những người trực tiếp quản lý các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, các các bộ chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa huyện, thị, thành phố đến dự.

Tính đến tháng 11/2016, tỉnh An Giang có 82 di tích được xếp hạng, cụ thể như sau:
+ 02 di tích quốc gia đặc biệt (Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Di tích khảo cổ- kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê).
+ 28 di tích cấp quốc gia.
+ 52 di tích cấp tỉnh.

Các di tích trên đây là tài sản vô cùng quý báu của An Giang, đã và đang được chính quyền và nhân dân quan tâm bảo vệ và phát huy. Những năm qua, công tác giữ gìn, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di tích trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Các đại biểu được quán triệt các văn bản sau:
    - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (Luật số:32/2009/QH12).
    - Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.
    - Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua một buổi hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, giải đáp những vướng mắc của các Ban quản lý di tích trong tỉnh: về trùng tu tôn tạo di tích, về quản lý di tích, về lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích,... Để nâng cao công tác quản lý và phát huy hiệu quả di tích, Ban tổ chức lớp tập huấn đã tổ chức đưa toàn bộ học viên đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long - địa phương có nhiều di tích nổi tiếng: Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Khu lưu niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Văn Miếu Vĩnh Long, Mộ và Đền thờ Dung Ngọc Hầu Nguyễn Văn Tồn,…

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang đã trao 30 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các thành viên Ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử./.

Trần Văn Đông
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38202896