Truy cập hiện tại

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Họp Hội đồng thẩm định dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tịnh Biên 1930 - 2020

(TUAG)- Sáng ngày 15/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tịnh Biên 1930 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí đại diện Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, nguyên Trưởng phòng Lịch sử Đảng, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, đại diện Ban Biên tập, Biên soạn dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tịnh Biên 1930 - 2020.


Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi nghe đại diện Ban Biên soạn, Biên tập báo cáo kết quả quá trình nghiên cứu, biên soạn và Thư ký Hội đồng báo cáo tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên; đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng đề nghị thành viên Hội đồng tập trung làm rõ một số vấn đề về thông tin sử liệu trong dự thảo; những kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đối với dự thảo; hình ảnh…

Các thành viên Hội đồng đều khẳng định công trình thể hiện tính cần thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tế; bám sát đối tượng và phạm vi nghiên cứu; vận dụng các phương pháp chính trong nghiên cứu khoa học lịch sử; đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Ban Biên tập, Biên soạn trong thời gian ngắn đã tích cực sưu tầm, nghiên cứu và hoàn thành dự thảo.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng thẩm định góp ý cụ thể vào một số vấn đề như: Bố cục, tên của các phần, chương, mục; tính thống nhất với công trình lịch sử toàn Đảng và công trình lịch sử truyền thống các cấp; tính chính xác của nguồn tư liệu, bối cảnh, nhân vật và sự kiện lịch sử so với công trình Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang cũng như Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam; hình ảnh; văn phong, ngôn ngữ; hình thức trình bày và kỹ thuật…

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng. Đồng chí khẳng định đây là công trình rất cần thiết và bổ ích. Trên cơ sở những nhận xét, đánh giá của các thành viên, đồng chí kết luận: Dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tịnh Biên 1930 - 2020 có thể xuất bản sau khi chỉnh sửa. Đồng chí nhận xét các tư liệu, nhân vật, sự kiện trong dự thảo có nguồn gốc, đảm bảo độ tin cậy và đề nghị Ban Biên tập, Biên soạn đặt tên các phần, chương, mục phải thể hiện rõ chủ thể nghiên cứu; nội dung trong các phần phải hài hòa, cân đối đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, khắc họa những nội dung chính, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ, vấn đề biên giới; những tấm gương chiến đấu, hy sinh; bám sát Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang; hình ảnh phải phù hợp với nội dung; rà soát chính tả, kỹ thuật, văn phong…

KIM TUYẾN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31403370