Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Châu phú chuẩn bị cho công tác hội thảo “Lịch sử vùng đất Châu Phú 200 năm (1820 - 2020)”

(TGAG)- Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho công tác hội thảo xác định ngày thành lập huyện Châu Phú; cùng tham dự có Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đặng Hoài Dũng; Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Mai Thị Bé Phương; cùng đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Đài Truyền thanh huyện; Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú.Qua bàn bạc thảo luận đã thống nhất tên chủ đề của hội thảo khoa học là: “Lịch sử vùng đất Châu Phú 200 năm (1820 - 2020)”; Nội dung chính gồm có 03 chuyên đề: Thứ nhất: Tiến trình lịch sử 200 năm vùng đất Châu Phú: Lịch sử đất và người; Đại lý hành chính, dân cư dân số; Lịch sử chống ngoại xâm qua các thời kỳ. Thứ hai: Kinh tế - xã hội Châu Phú qua 200 năm. Thứ ba: Huyện Châu Phú hướng tới tương lai. Dự kiến thời gian  tổ chức hội thảo vào cuối tháng 9 năm 2020.Qua đó để góp phần giúp huyện Châu Phú bổ sung thêm nguồn tư liệu phong phú qua các thời kỳ lịch sử (tròn 200 năm từ ngày các thôn  Mỹ Đức, Bình Mỹ, Bình Lâm… của vùng đất Châu Phú được ghi nhận (1820 - 2020) để biên soạn bổ sung lịch sử địa phương và sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch. Từ đó để huyện Châu Phú có cơ sở xây dựng những công trình văn hóa, trường học, tên đường đối với những người có công đóng góp cho Châu Phú qua 200 năm lịch sử./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151585