Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Giao ban Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụm 1: Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và Châu Đốc

(TGAG)- Ngày 8/11/2019, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Châu Phú.


Cụm số 01 gồm 04 đơn vị: huyện Châu Phú, Tịnh  Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc.

Trong thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả thiết thực tại các địa phương với những mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa rộng, được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác dụng rõ nét trong xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm tại các địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu nghe các đoàn báo cáo tham luận về mô hình và cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác thời gian qua tại các địa phương, đơn vị…

Chủ trì hội nghị gợi ý tháo luận xung quanh các vấn đề: Công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt đến các đối tượng, những mô hình hay và cách làm hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, gương người tốt việc tốt,… qua đó giúp các đơn vị trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau từ đó đi đến thực hiện, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác Hồ tại địa phương.Phát biểu tại buổi làm việc Trưởng Ban Tuyên Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua, góp phần tích cực phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các địa phương cần quan tâm nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác; đổi mới phương thức tuyên truyền, quán triệt sao cho hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng,… tiếp tục nhân rộng những mô hình và cách làm hay, từ đó làm chuyển biến nhận thức hành động của cán bộ đảng viên, ý thức tự giác học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị,...

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151467