Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TGAG)- Ngày 16-8, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu, cùng các Ban xây dựng Đảng tỉnh tham dự.


Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
    
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ huyện Chợ Mới đạt nhiều thành nhiều thành tựu quan trọng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng 2 danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, xây dựng và chỉnh đốn Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng Đảng bộ về đạo đức, đưa văn hóa vào chính trị, kinh tế vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đột phá đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Từ huyện thiếu đói đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 46,64 triệu đồng/người/năm.

Trong công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là một bộ phận quan trọng góp phần giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; là nhóm giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.


Thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc và lãnh đạo nhân dân kiên định quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển huyện nhà, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, hơn 40 năm xây dựng và phát triển, hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết đoán, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
    
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong đề nghị cần tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng văn hóa, đạo đức cách mạng trong đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đoàn kết, khai thác tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng huyện Chợ Mới xứng đáng với 2 danh hiệu anh hùng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13426430