Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Châu Đốc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(TGAG)- Vừa qua, ngày 25-5, Thị ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, thành phố đã quán triệt các nội dung, chuyên đề “học tập” một cách nghiêm túc, từ đó các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố đã “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ bằng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Hầu hết đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân, quan tâm và giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đoàn kết nội bộ; quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.


Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 08 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; Đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Công văn số 916-CV/BTGTU, ngày 14-3-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề được triển khai hằng năm, đồng thời giới thiệu, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong nội bộ và ngoài quần chúng nhân dân.

BTGThU Châu Đốc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15178515