Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Bác Hồ nói về người cao tuổi

(TGAG)- Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6): Kính trọng người già là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Trong xã hội Việt Nam, người cao tuổi luôn được coi trọng, tôn kính. Người cao tuổi có vai trò to lớn trong việc gìn giữ, truyền thụ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, là lớp người có công lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, với gia đình, quê hương nói riêng. Từ rất sớm, Người đã nhận thấy vị trí, vai trò, tiềm năng, sức mạnh cùng những giá trị cả về vật chất và tinh thần của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng, trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Ngay sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã chỉ rõ: cách mạng muốn thắng lợi cần phải đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc, trong đó phát huy được vai trò của các bậc phụ lão, cao niên là việc làm cần thiết. Người từng nói: “Đối với người cao tuổi, tuy sức khỏe không bằng lúc còn trẻ nhưng có những mặt mạnh cơ bản, đó là: Có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc; tuổi càng cao chí càng cao; tích lũy được vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng phong phú; có sự tín nhiệm cao”.

Trong “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” (tháng 6/1941), Bác viết: “Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi, nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến giết giặc... Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”.

Thực tiễn đã chứng minh vai trò của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng và trong xã hội. Trong kháng chiến, họ chính là những chiến sĩ du kích già với “tay chống gậy, tay cầm dao giết giặc cứu nước” luôn đi đầu và sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do. Trong kiến quốc, người cao tuổi là những chiến sĩ trên mặt trận “diệt giặc dốt, giặc đói”, các cụ đã tham gia tích cực vào phong trào bình dân học vụ, động viên con cháu hăng say lao động sản xuất, thực hiện “hũ gạo tiết kiệm” chống nạn đói, xây dựng đời sống mới, tích cực động viên con cháu lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 21/9/1945, trong “Thư gửi các vị phụ lão” với tư cách là một người cao tuổi, Bác đã thẳng thắn phê phán quan niệm không đúng của một số người cho rằng: “Đã là tuổi già thì tài hết, không làm được gì nữa; người già nên ở yên”. Theo Người, đối với các bậc phụ lão tuổi cao sức yếu, tuy không làm được việc nặng nhọc, nhưng cũng không nên trông chờ, ỷ lại con cháu, mà phải biết phát huy kinh nghiệm của mình để dìu dắt động viên thế hệ trẻ: “Con cháu ta, thanh niên sức khỏe thì gánh vác việc nặng, chúng ta già cả, không làm được công việc nặng nề, thì khua gậy đi trước để khuyến khích bọn thanh niên và san sẻ những kinh nghiệm của chúng ta cho họ”.

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, người cao tuổi không chỉ là những người có kinh nghiệm, uy tín, là người lao động cần cù, sáng tạo trong xây dựng gia đình, quê hương, đất nước, mà còn là người dám hy sinh thân mình cho độc lập tự do của dân tộc. Họ chính là những người trực tiếp làm nên lịch sử, gìn giữ bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong bài viết “Càng già càng giỏi” đăng trên báo Nhân dân số 4218, ngày 22/10/1965, Người viết: “Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thụ thanh nhàn. Các cụ đều cố gắng góp phần tích cực vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Các cụ tùy điều kiện mà tổ chức đội Bạch đầu quân để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội và thanh niên xung phong; giữ gìn trật tự trị an làng xóm; giúp đỡ dân quân, tăng gia sản xuất, trồng cây gây rừng; cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mĩ cứu nước…”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ vẫn luôn quan tâm, ghi nhớ vai trò, công lao của người cao tuổi. Người luôn căn dặn các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân ta phải biết kính trọng, tôn vinh, khuyến khích, động viên và có những chính sách kịp thời quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ đối với người cao tuổi nhằm đảm bảo sức khỏe và cuộc sống cho họ, để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nước nhà.

Kế thừa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta rất coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi. Ngày 10/5/1995, Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập. Ngày 26/3/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 6/6 hàng năm là “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước làm gương cho lớp trẻ đi sau tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ  để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, qua đó để vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, kêu gọi sự đóng góp của toàn xã hội cùng nhau chăm sóc người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Lâm GiàuTiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095306