Truy cập hiện tại

Đang có 155 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(TGAG)- Sáng nay 22/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh tham dự.

Về quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị lần này có những điểm mới hơn, nội dung sâu hơn, phạm vi học tập và làm theo rộng hơn so với Chỉ thị 03 trước đây, do đó Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc đối với mỗi đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, hội nghị còn được quán triệt một số quan điểm, nội dung cốt lõi và mới của Đảng ta về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Ngọc Huỳnh
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8702591