Truy cập hiện tại

Đang có 333 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Trung đoàn BB20 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

(TGAG)- Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Trung đoàn 20 - Sư đoàn BB330 đã trở thành việc làm thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ và đã tạo được sức lan tỏa trong toàn đơn vị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Với nhiệm vụ chính trị là huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; cứu hộ, cứu nạn; xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”; đơn vị “Vững mạnh toàn diện” và làm công tác vận động quân chúng. Yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn ngày càng cao, đội hình đóng quân phân tán, địa bàn đứng chân lại giáp biên giới, đời sống một bộ phận hậu phương gia đình cán bộ, chiến sỹ còn gặp nhiều khó khăn nên tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm. Song, được sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn, Đảng ủy Trung đoàn; với sự không ngừng ra sức phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ nên việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực. 

Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát tình hình thực tiễn làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Thượng tá Phạm Văn Hia - Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với nhiều mô hình hay, sáng kiến hữu ích tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị”.

Trong 04 năm qua, đơn vị đã tổ chức triển khai các chuyên đề theo đúng kế hoạch đảm bảo nội dung, chương trình và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn. Kết quả kiểm tra 100%  cán bộ - chiến sỹ đạt yêu cầu, có 75% đạt khá, giỏi. Qua đó nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Trung đoàn luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực của người cán bộ chủ trì trong việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất chặt chẽ trong cấp ủy; gương mẫu tiêu biểu về đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm chỉnh Quy định về 19 điều đảng viên không được làm; luôn tự phê bình và phê bình trung thực, nghiêm túc; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện dân chủ, kỷ cương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, thương yêu chiến sỹ. Tiêu biểu trong hoạt động này có các đồng chí: đồng chí Trung úy Trịnh Quốc Huy - Chính trị viên, Đại đội 16; Trung úy Đoàn Phương Bình - Chính trị viên, Đại đội 7; Thượng úy Lê Quốc Việt - Trợ lý Tham mưu, Tiểu đoàn BB5; Trung úy Trần Hữu Tài - Trợ lý Doanh trại, Ban Hậu cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền được Đảng ủy Sư đoàn tặng Giấy khen.

Trong công tác xây dựng Đảng, đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Trung đoàn đã giúp cho từng đảng viên căn cứ vào nhiệm vụ, chức trách, chuẩn mực đạo đức chung và cụ thể của từng bộ phận xác định kế hoạch phấn đấu của bản thân. Qua đó, củng cố lập trường, xây dựng động cơ phấn đấu vá ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện cho mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện theo tư tưởng đạo đức của Bác. Tiêu biểu trong công tác này có Chi bộ Đại đội 17, Đại đội 14, Đại đội 2 - Tiểu đoàn BB4, Đại đội 8 - Tiểu đoàn 5, Đại đội 12 - Tiểu đoàn 6 và Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn BB5.

Song song với công tác Đảng, công tác Đoàn trong đơn vị cũng được đặc biệt chú trọng. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chuẩn mực về đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; làm tốt công tác giáo dục mục tiêu lý tưởng, truyền thống; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ Đoàn viên xuất sắc và khá đạt trên 90% - không có tổ chức Đoàn yếu kém. Nhờ đó, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã được Tổng Cục Chính trị tặng cờ “Tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc”, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen...

Mô hình “Tiết kiệm chi tiêu gửi tiền phụ cấp giúp đỡ gia đình” tiêu biểu của Thượng sỹ Ngô Văn Mười Em - Đại đội 7, Tiểu đoàn BB5; Thượng sỹ Lê Minh Trạng - Đại đội 1, Tiểu đoàn BB4; Trung sỹ Lý Đại Lợi - Nhân viên, Đại đội 18 Thông tin; Binh nhì Lê Hữu Hạt - Chiến sỹ Đại đội 8, Tiểu đoàn BB5; Trung sỹ Đái Cao Hưng - Đại đội 2, Tiểu đoàn BB4; Thượng sỹ Kim Công Điền - Trung đội DKZ, Tiểu đoàn BB4; Hạ sỹ Trần Hoàng Luyến - Đại đội 14...

Mô hình “Học cụ huấn luyện” của đồng chí Thiếu úy Ninh Xuân Cao, Thiếu úy Tống Hoàng Tú - Đại đội 14 Cối 100; Thiếu tá Đặng Minh Tiến; Thượng úy Lê Quốc Trọng - Đại đội 14; Đại úy Trương Ngọc Phong - Tiểu đoàn BB4; Trung úy Đoàn Phương Bình - Chính trị viên, Đại đội 17 đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác huấn luyện của đơn vị và đạt giải cao trong hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Sư đoàn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào chiều sâu, trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của các Đảng bộ cần đẩy mạnh công tác các hoạt động tuyên truyền về kết quả làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm có hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới./.
             
Bài:  Trọng Nhân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29404591