Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Châu Thành triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 20/01/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Chí Thành -Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng là Báo cáo viên của Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI), các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng các ban chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng và Phó các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các đồng chí là Báo cáo viên cấp huyện…

Hội nghị được nghe Báo cáo viên trình bày sâu sát, làm rõ, liên hệ, minh họa rất sinh động về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về “Tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Từ đó, làm cơ sở cho việc tiếp thu, tổ chức thực hiện thuận lợi hơn.

 
Đại diện Thường trực huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Hận -Phó bí thư Thường trực phát biểu chỉ đạo: Các cấp ủy trước hết là đồng chí Bí thư chi, đảng bộ và thủ trưởng các cơ quan, ban ngành từ huyện đến cơ sở hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức học tập và làm theo gương Bác, cụ thể: giao Ban Tuyên giáo huyện ủy hướng dẫn việc triển khai, thực hiện, Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra phối hợp Ban Tuyên giáo huyện kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các chi, đảng bộ trong việc đưa nội dung học tập vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Bí thư các chi, đảng bộ có kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp tại địa phương đơn vị mình; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và Nhân dân, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, cơ quan. Đồng thời, phát động thi đua, đăng ký làm theo gương Bác để làm cơ sở đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng, đi đôi với phê bình những đơn vị, cá nhân có biểu hiện làm hình thức.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo huyện ủy sẽ tiếp tục triển khai, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kể cả ngành giáo dục với tổng số 36 lớp, thời gian hoàn thành dứt điểm trong tháng 01/2016./.

Văn Vũ
Ban Tuyên giáo huyện Châu Thành
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180534