Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016

(TGAG) Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 04/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu Chuyên đề học tập năm 2016.

Tải file: Tài liệu sinh hoạt tại đây
TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28153160