Truy cập hiện tại

Đang có 208 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Chợ Mới: Viện kiểm sát nhân dân huyện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(TUAG)- Sáng ngày 12/4, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết tại đơn vị. Đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khóa XII) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Báo cáo nhận diện một số biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng năm 2021 của đơn vị.


Đồng chí Tôn Văn Xuyên - Đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, Phó Viện trưởng trình bày các báo cáo

Với sự đoàn kết thống nhất nội bộ, quyết tâm chính trị của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu đơn vị, thời gian qua, cơ quan, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, với phương châm làm thật, chất lượng thật, nổi bật là thực hiện khẩu hiệu hành động “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm” của Huyện ủy, đã góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ. Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phát biểu thảo luận, tham luận, nêu bật những việc làm hay, những gương điển hình tiên tiến và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục và tiếp tục phấn đấu rèn luyện.


Đồng chí Nguyễn Kiều Thy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, yêu cầu cán bộ, đảng viên trong đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Trong đó, nêu rõ những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng của Chỉ thị, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định, quy chế của ngành; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý của chi bộ, cơ quan, là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên làm Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, việc thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua trước tập thể, làm căn cứ bình xét thi đua; nhận xét, phân loại công chức, chất lượng đảng viên cuối năm.


Đồng chí Nguyễn Kiều Thy trao quyết định khen thưởng cho cán bộ, đảng viên VKSND huyện Chợ Mới

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng ngành và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, chi bộ đã quyết định khen thưởng 03 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng./.

Diễm Thúy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512970