Truy cập hiện tại

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Hội nghị toàn quốc về công tác khoa giáo

(TGAG)- Ngày 28 - 29/5/2015 tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về công tác khoa giáo. Tham dự hội nghị có các đồng chí là phó trưởng ban phụ trách khoa giáo, trưởng và phó trưởng phòng, chuyên viên phòng khoa giáo của Ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành trong cả nước; đại diện Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự, chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.


Hội nghị được các đồng chí vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các chuyên đề về công tác khoa giáo: khoa học và công nghệ, môi trường; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế và các vấn đề xã hội... nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tuyên giáo, các vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, tập trung vào công tác tham mưu cho cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác khoa giáo, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng./.

Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203163