Truy cập hiện tại

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tổng kết Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(TGAG)- Ngày 17-10-2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015". Ông Nguyễn Thiện Nhân -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN chủ trì hội nghị.


Tham dự tại điểm cầu An Giang có ông Hồ việt Hiệp -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan và các thành viên Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh An Giang.

Theo báo cáo tại Hội nghị, toàn quốc có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ và thành lập Ban rà soát cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã và tổ chức rà soát tại các khu dân cư. Kết quả qua rà soát cho thấy: số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4,16%; số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0,09%.
  
Trong quá trình rà soát, các cấp thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc cập nhật phiếu, thông tin rà soát. Vì vậy, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc tổng rà soát đúng thời gian. Sau tổng rà soát, các địa phương đã kịp thời và tích cực xem xét, giải quyết số đối tượng chưa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi; phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, kiểm tra để có biện pháp giải quyết phù hợp đối với những trường hợp hưởng sai chính sách, chế độ, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng.
 
Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một chủ trương rất đúng đắn của Chính phủ, được Nhân dân và đối tượng người có công đồng tình, ủng hộ, mang lại kết quả tốt, giúp cho việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công được đầy đủ, công bằng.
                                                                                                                      
Tin, ảnh:  ĐĂNG NGUYỄN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920927