Truy cập hiện tại

Đang có 442 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Giang tích cực chăm lo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(TGAG)- Ngày 15-10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22-4-2014 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại An Giang.


Thời gian qua, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực. Theo thông kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có 291 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 81 trẻ thuộc hộ nghèo được hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng; 514 trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS, trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS và trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Đối trẻ em nhiễm và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống trong gia đình thuộc hộ nghèo và tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội được trợ cấp bằng tiền và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các em được lãnh đạo tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các hội, nhà hảo tâm thăm và tặng quà nhân dịp lễ, tết; tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí...

Tuy vậy, việc đảm bảo quyền của nhóm trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, nhất là trẻ em gái vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Đó là nhận thức về vấn đề HIV/AIDS và tác động của nó còn hạn chế; việc tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc sức khỏe và giáo dục còn nhiều rào cản; nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con còn rất cao; vấn đề kinh phí, con người dành cho các hoạt động dự phòng, chăm sóc, điều trị; giảm thiểu tác động của đại dịch HIV/AIDS còn hạn chế; công tác truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về bảo trợ xã hội và việc tiếp cận các dịch vụ xã đối với trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người nuôi dưỡng, chăm sóc chưa được quan tâm đúng mức.

Trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, rất cần sự nỗ lực hơn nữa của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, toàn thể xã hội, trong đó, báo chí và các phương tiện truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Tin, ảnh:  TRƯỜNG GIANG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36920927