Quyết định số 99 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung...

(TGAG)- Ngày 03-10-2017, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung.

>> Tải: Quyết định số 99 của Ban Bí thư

Tuyên giáo An Giang


Thống Kê

Đang có 115 khách online

Số lượt xem : 7287384