Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng An Giang: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 16-7-2018, tại thành phố Châu Đốc, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các Báo cáo viên Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 2 trọng tâm và 5 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong yêu cầu: Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết học tập, sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt các phòng, đơn vị cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị ương 7 (khóa XII) đến các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị mình, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong hành động của cán bộ, chiến sĩ, ra sức thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết Hội nghị vào cuộc sống.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799797