Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

An Bình: Triển khai quán triệt các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(TGAG)- Sáng ngày 07/11/2017, xã An Bình tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho tất cả các đảng viên trên địa bàn xã.


Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các vấn đề trọng tâm như: Kế hoạch số 74, 75, 76  của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các  Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phải biến nhận thức thành ý thức, trách nhiệm, hành động để thực hiện, đảm bảo quan điểm, những chủ trương, định hướng phù hợp với địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 đã đề ra./.

Mộng Nhi
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38235456