Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

(TGAG)- Ngày 16-01, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; đại biểu Quốc hội của tỉnh và hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Hồng Khâm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Lê Văn Nưng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu là xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành yêu cầu về cơ cấu lại kinh tế; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của chương trình hành động đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ được phân công.

Buổi chiều, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chương trình động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 được trình bày tại Hội nghị này một cách khẩn trương, nhưng phải tránh biểu hiện nóng vội, trông chờ hoặc triển khai một cách hình thức. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được kết quả thiết thực khi triển khai nghị quyết này. Các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để gương mẫu, tự giác thực hiện. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết./.

Trúc Quỳnh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799797